Thời hạn chuyển quyền sở hữu chung tối đa là 5 ngày

Căn cứ Thông tư số 16/2010 ngày 01/9/2010 / Điều 18, Điều 6 của TT-BXD quy định và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Lệnh số 71/2010 ngày 23/6/2010 / NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định của Luật Nhà ở, cá nhân, tổ chức không có chức năng kinh doanh bất động sản muốn bán lại nhà ở đã mua phải thực hiện các quy định sau đây: Thủ tục theo quy định của Luật Dân sự (bên bán phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp và các bên phải ký hợp đồng mua bán nhà ở, – (b) nếu chủ đầu tư chưa nhận tiền chủ đầu tư thì có thể thực hiện theo Điều 1 quy định về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà số 20 của thông tư này bạn phải qua phòng giao dịch bất động sản.

Trường hợp của bạn, bạn đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư nhưng chưa nhận được căn hộ. Gia đình.Ngoài ra, bạn không được giao dịch bất động sản (vì hợp đồng mua bán với chủ đầu tư không quy định căn hộ không được chuyển nhượng và cấm chuyển nhượng), bạn nên được phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán có chữ ký của người sau: Một thể nhân tại Phòng Công tố.

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ Chuyển nhượng: Thực hiện theo Điều 20 Khoản 1 Thông tư 16/2010 / TT-BXD: – Các bên phải được thông báo theo quy định tại 16/2010 / TT-BXD Mẫu tại Phụ lục số 14 chuyển hợp đồng mua bán nhà ở bằng văn bản cho công chứng viên chứng thực, khi công chứng phải xuất trình hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư .—— Căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng bằng văn bản. Một trong hai bên nộp bản sao các giấy tờ gồm: hợp đồng chuyển nhượng, bản sao hợp đồng mua bán nhà đã ký với chủ đầu tư và biên lai góp vốn, tiền mua nhà của chủ đầu tư, thủ tục truy thu thuế thu nhập từ cơ quan thuế. Theo quy định của pháp luật, trường hợp chuyển nhượng hợp đồng thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập thì phải có chứng từ chứng minh thuộc diện miễn thuế với cơ quan thuế, sau khi nộp thuế theo quy định, bên nhận chuyển nhượng sẽ nộp các chứng từ đề nghị chuyển nhượng hợp đồng bao gồm: biên lai thuế Bản sao hoặc văn bản xác nhận việc miễn thu, quản lý thuế; bản sao hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư và bản chính công chứng chuyển nhượng hợp đồng có xác nhận của chủ đầu tư trong văn bản chuyển nhượng hợp đồng này. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng Trong vòng 5 ngày sau khi tài liệu của người đó phải được xác nhận bằng văn bản và giao cho người được chuyển nhượng. Nhà đầu tư không có quyền tính phí chuyển nhượng hợp đồng.

Kể từ ngày xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng bằng văn bản, Chủ đầu tư chấm dứt việc chuyển nhượng và giao dịch trực tiếp với bên nhận chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng có quyền tiếp tục thực hiện các quyền của bên chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư và được coi là bên mua nhà ở kể từ ngày được chủ đầu tư xác nhận. Và nghĩa vụ. Văn bản thỏa thuận chuyển nhượng.

Maître Phạm Thanh Bình, Luật sư Công ty Luật Baoyugao Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365