Xóa sổ hộ khẩu bằng giấy người dân sẽ được lợi gì?

Xóa sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì công an quản lý cư trú như thế nào?

Trả lời của Bộ Công an

Sổ đăng ký hộ khẩu thay thế phương thức quản lý cư trú, sổ tạm trú thay thế bằng quản lý số CMND cá nhân, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu cư trú sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm hồ sơ căn cước công dân Giảm các khoản phí cá nhân và doanh nghiệp đang phải trả trong quá trình đăng ký. Thực hiện thủ tục hành chính Công dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan sẽ không cần xuất trình hộ khẩu, sổ tạm trú, được sử dụng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua định danh cá nhân số. Thông qua việc quản lý cư trú thông qua số CMND, người dân sẽ được cập nhật thông tin sử dụng vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ thay thế việc xuất trình, nộp bản sao giấy tờ căn cước công dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí nhân sự và thời gian đi lại, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khi xóa sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cơ quan công an sẽ quản lý công dân thông qua mã định danh cá nhân dựa trên dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi tham gia giao dịch, công dân thể hiện quyền công dân (kèm theo thông tin số CMND) để các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm xác minh, đối chiếu thông tin cư trú. Công dân được cung cấp thông tin có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân không phải xuất trình giấy chứng nhận cư trú.

Ngoài ra, khi bắt tay vào xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Công an sẽ nghiên cứu việc xây dựng và sử dụng các dạng thông tin cơ sở dữ liệu đảm bảo tính minh bạch, liên tục, dễ truy cập, sử dụng. , Tạo sự thoải mái tối đa cho công dân. Sổ tạm trú, đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Do đó, cơ quan nhà nước sẽ hạn chế các thủ tục hành chính yêu cầu chứng minh nơi cư trú và hạn chế các thủ tục hành chính yêu cầu chứng minh nơi cư trú để chỉnh sửa. Thực hiện các sửa đổi, cải tiến phù hợp với các quy định của luật này.

Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia đi vào hoạt động và được kết nối, chia sẻ, vận hành và sử dụng, công dân được sử dụng mã số định danh cá nhân để xác định thông tin cá nhân và thông tin cư trú; khi thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân nộp các giấy tờ khác để xác nhận quyền cư trú.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365