Theo quy định của pháp luật mới về mẫu hợp đồng lao động, kể từ ngày 1/1/2021

Đối với công việc tạm thời dưới 3 tháng, hai bên có thể ký hợp đồng lao động miệng.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (bắt đầu từ ngày Luật Lao động 2019 có hiệu lực, thay thế Luật Lao động 2012) Tính mới của mẫu hợp đồng lao động.

Trước hết, việc cung cấp hợp đồng chữ ký điện tử dưới dạng thông tin đã được bổ sung. Dữ liệu theo Luật Giao dịch điện tử có giá trị như một hợp đồng lao động bằng văn bản. Quy định mới nêu trên nhằm tạo thuận lợi cho việc giao kết hợp đồng lao động giữa hai bên và đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và pháp luật về giao dịch điện tử.

Thứ hai, chỉ chấp nhận hợp đồng lao động miệng có thời hạn dưới một tháng. Kết luận (hiện đang cho phép giao hàng). Hợp đồng lao động miệng có thời hạn hợp đồng dưới 3 tháng). – Ngay cả khi thời hạn hợp đồng dưới một tháng, hợp đồng lao động bằng văn bản được yêu cầu trong các trường hợp sau (hợp đồng lao động miệng hiện được phép):

– Công việc thời vụ, một số Công việc kéo dài dưới một tháng;

– Ký hợp đồng với người dưới 15 tuổi; — Ký hợp đồng với người giúp việc gia đình.

Hạn chế của hợp đồng lao động miệng là bắt buộc cả hai bên phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản; hình thức hợp đồng bằng văn bản sẽ làm tăng cam kết thực hiện nghĩa vụ của các bên và tránh tình trạng “hỗn loạn”. Đảm bảo rằng các quy định hiện hành không được sao chép, người lao động giữ một bản và người sử dụng lao động giữ một bản-Luật sư Pan Chengqing, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365