Các quy định về tiền lương theo luật mới

Thứ nhất, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động dựa trên mức lương đã thỏa thuận, năng suất và chất lượng công việc. Vì vậy, khi người lao động đặt mục tiêu tạo ra giá trị cao cho người sử dụng lao động, họ nên được trả mức lương tương xứng với mức lương mà họ mang lại. Mặt khác, hiệu quả làm việc của người lao động không cao, lương sẽ rất thấp.

Thứ hai, tiền lương quy định trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động là đồng Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được

Thứ ba, người sử dụng lao động phải thông báo tiền lương cho người lao động mỗi khi trả lương, và Ghi rõ tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền đêm lao động, nội dung và số tiền được khấu trừ (nếu có).

Thứ tư, trả lương vào tài khoản cá nhân của người lao động Trong ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

So với Luật Lao động 2012, sau đây là 4 quy định mới trong Luật Lao động 2019. Luật mới quy định người sử dụng lao động phải trả các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và trả lương (có lợi cho người lao động). Luật Lao động 2012 chỉ quy định khi trả lương qua tài khoản ngân hàng, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về chi phí mở và duy trì tài khoản.

Hội Luật gia Công ty Cổ phần Luật Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365