Các quy định về tiền lương theo luật mới

Đầu tiên, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động dựa trên mức lương đã thỏa thuận, năng suất và chất lượng công việc. Vì vậy, khi người lao động làm việc để mang lại giá trị cao cho người sử dụng lao động thì họ nên nhận được mức lương tương xứng với thu nhập mà họ đóng góp. Mặt khác, hiệu quả làm việc của người lao động không cao, lương sẽ rất thấp.

Thứ hai, tiền lương quy định trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động là đồng Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được

Thứ ba, khi được trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo về mức lương cho người lao động và Ghi rõ tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền công đêm, nội dung và số tiền được trừ (nếu có).

Thứ tư, trả lương vào tài khoản cá nhân của người lao động trong ngân hàng, và người sử dụng lao động phải trả các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển lương.

So với Luật Lao động 2012, Luật Lao động 2019 có 4 quy định mới. Luật mới quy định người sử dụng lao động phải trả các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và bồi thường (có lợi cho người lao động). Luật Lao động 2012 chỉ quy định khi trả lương qua tài khoản ngân hàng, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về chi phí mở và duy trì tài khoản. Công ty Luật Phạm Thành tại TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365