Thủ tục cấp sổ đỏ trong nước

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 1, Điều 211 quy định về “tài sản chung của cộng đồng” Bộ luật dân sự 2015 thì: “Tài sản chung của cộng đồng là tài sản của dòng tộc, thôn, làng, buôn, làng. Thôn, bản, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác có tài sản được cấu thành theo phong tục tập quán, tài sản do thành viên cộng đồng dân cư hiến, tặng của tập thể hoặc các nguồn tài sản khác “vì lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng” theo quy định của pháp luật .— -Nguồn gốc của nhà thờ họ miễn phí. Nhà công vụ lâu nay được dùng làm nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên, đồng thời các thành viên cùng nhau lập, quản lý, sử dụng nơi thờ tự để thực hiện lợi ích chung của dòng tộc .—— 2013 “Luật Đất đai” năm quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác để làm nhà thờ, Điều 100 và Điều 5 quy định: “Cơ cấu cộng đồng dân cư sử dụng đất như phường công, đình, miếu, đường, nhà thờ họ … Đất nông nghiệp quy định tại Điều 3, Điều 131 của luật này và đất ở. Đất không có tranh chấp thì được ủy ban nhân dân xã cùng chung thửa xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. Đất đai gắn bó. “.

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhà ở của chính mình, bạn phải thực hiện các thủ tục cụ thể sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đất đai chi nhánh trực thuộc Bộ tài nguyên và môi trường Hoặc bộ phận một cửa của UBND nơi có bất động sản Hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác theo Mẫu số 04a / ĐK của Luật Đất đai năm 2013 》 Trong giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 (nếu có).

Văn bản đoàn tụ gia tộc ủy quyền cho một thành viên làm thủ tục tại bưu điện có chữ ký của khu đất.

Giấy tờ thực hiện nghĩa vụ tài chính như nộp thuế , Giấy nhận quyền sử dụng đất; các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và bất động sản kèm theo (nếu có)).

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nộp hồ sơ và Người hoàn thành nghĩa vụ tài chính sẽ trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. – Thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; các thành phố trực thuộc trung ương miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn Vùng 40 ngày-theo quy định tại Điều 2 Điều 40. Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP .—— Luật sư Công ty Luật Nguyễn Thiên Mã tại Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365