Sự khác biệt giữa hợp đồng vay tiền và vay tiền mua nhà là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 463 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Hợp đồng thế chấp tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, thông qua đó bên vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả nợ, bên vay phải trả lại tài sản cùng loại cho bên cho vay đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật yêu cầu.

Do đó, thông qua thỏa thuận, bên vay có thể trả lãi hoặc không trả lãi cho bên cho vay, tùy theo thỏa thuận của các bên hoặc yêu cầu của pháp luật.

Đặc điểm của hợp đồng thế chấp là thời gian vay tài sản và thời hạn trả nợ là khác nhau (chỉ với cùng một loại tài sản) (ví dụ như đúng số lượng và chất lượng của đồng tiền)): ví dụ như đảm bảo đúng số lượng và chất lượng của đồng tiền. Không có thiệt hại, loại tiền được vay hoàn toàn khác nhau khi hóa đơn được vay và khi hóa đơn được hoàn trả. .

Điều 494 Bộ luật dân sự 2015 quy định thế chấp theo hợp đồng là việc hai bên thỏa thuận, bên cho vay giao tài sản cho bên vay trong một thời hạn mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào. Tài sản phải được trả lại. Khi hết thời hạn cho vay hoặc đạt được mục đích vay.

Điều 495 BLDS năm 2015 quy định mọi hàng hóa phi tiêu dùng đều có thể là đối tượng của hợp đồng vay tài sản. – Điều 112 khoản 2 BLDS năm 2015 quy định vật phẩm không tiêu hao được là vật phẩm sau khi sử dụng nhiều lần vẫn giữ được tính chất, hình dáng và công năng sử dụng. Vì vậy, đối với hợp đồng vay hàng hóa, bên vay không phải trả lãi cho bên cho vay.

Điểm đặc biệt của hợp đồng vay mượn hàng hóa là lợi tức của khoản vay cũng giống như tại thời điểm. Ví dụ: khi bạn mượn một chiếc xe máy, khi bạn mượn một chiếc xe máy, bạn cũng phải trả lại chiếc xe máy đó.

Pan Chengqing, luật sư Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365