Nếu vợ không đóng bảo hiểm thì chồng có được dùng tiền sinh con không?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 31 khoản 1 mục e “Luật an sinh xã hội 2014” quy định lao động nam đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sinh con với vợ sẽ được hưởng lương hưu. Nghỉ thai sản. Do đó, nếu vợ bạn không tham gia BHXH mà bạn đã mua từ năm 2010 thì vẫn được hưởng chế độ sinh con. . Nếu vợ bạn sinh con dưới 32 tuần tuổi thì bạn có quyền nghỉ 7 ngày làm việc. Đối với trường hợp sinh đôi thì chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, từ khi sinh con đủ ba tháng trở lên thì mỗi con thêm được nghỉ 03 ngày làm việc. Vợ sinh đôi trở lên cần phẫu thuật được nghỉ trong thời hạn 14 ngày làm việc.

Trợ cấp nghỉ thai sản quy định trong phần này sẽ được hưởng trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày dự sinh. .

Mức hưởng chế độ thai sản đối với người chồng quy định tại Điều 39 được tính bằng 24 ngày mức hưởng chế độ thai sản hàng tháng. Do đó, mức trợ cấp = mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ thai sản chia cho 24 (ngày) rồi nhân với số ngày chồng được hưởng chế độ thai sản. — Theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH năm 2014 và Điều 9 Thông tư số 59/2015 / TT-BLĐTBXH, nếu sinh con mà chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng mức trợ cấp cố định như mọi người. Hai lần lương cơ bản trong tháng. Người cha đủ điều kiện phải đóng đủ bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. – Vì bạn đã đóng bảo hiểm từ năm 2010 nên khi sinh con vợ bạn được hưởng một lần, mức trợ cấp hiện hưởng gấp đôi mức lương cơ sở, tương ứng mức trợ cấp 2 x 1.490.000 đồng = 2.980.000 đồng (tính đến năm 2020 Ngày 1/7/2016, mức lương cơ sở là 1.600, tuy nhiên do ảnh hưởng của sự kiện Covid-19, Quốc hội quyết định không tăng lương cơ sở kể từ ngày 1/7/2020 cho đến khi có thông báo mới nên vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1.490.000. VND) .

Luật sư Fan Qingping Baby Ngoc Law Firm, Hanoi

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365