Không đóng bảo hiểm có được hưởng chế độ thai sản không?

Trước đó, tôi chưa từng làm việc trong bất kỳ công ty nào. Tôi có được đóng BHXH tự nguyện để được hưởng trợ cấp thai sản không? (Oanh Vy) – Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (“Bảo hiểm xã hội”) quy định đối tượng thực hiện phương án sinh là người lao động tại các điểm a, b, c, d, đ, h Điều 1 2014 Điều 2 Luật BHXH 2016 điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản bao gồm cả người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cố định. – Công việc hợp đồng của cô ấy kéo dài hai năm, tức là cô ấy phải tham gia BHXH bắt buộc và cũng phải đáp ứng các điều kiện của phương án sinh. Năm 2014, có ý kiến ​​chỉ ra phương án BHXH không thực hiện chế độ thai sản theo hình thức BHXH tự nguyện là vướng mắc cần triển khai. Phương án chỉ được cung cấp dưới hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc như đã trình bày ở trên.

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được hưởng chế độ sinh đẻ nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 năm 2014. Luật Bảo hiểm xã hội, cụ thể: người lao động mang thai; lao động nữ sinh con; người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng cho xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc nhận con nuôi bảo hiểm. – Vì vậy, điều kiện để chị được hưởng chế độ sinh đẻ là phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh. Công ty phải đóng BHXH bắt buộc cho em (em đã mang thai được một tháng) để sau khi sinh em bé được nhanh chóng nhận chế độ thai sản. Nếu một công ty không thực hiện các khoản an sinh xã hội bắt buộc tại địa điểm của mình, thì công ty đó có thể bị xử phạt hành chính vì không nộp tiền an sinh xã hội. Điều 38 của Đạo luật quy định các mức phạt cụ thể. Quyết định số 28/2020 / NĐ-CP. – Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật Tá Phả

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365