Có cần thiết phải thông báo cho tòa án ly hôn?

Tôi đã đăng ký kết hôn vào năm 2011. Khi tôi trở về Việt Nam vì không biết, tôi đã không đến Bộ Tư pháp để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Hai năm sau, tôi cũng sang Hà Lan để ly hôn. Tôi có cần giấy chứng nhận ly hôn không?

Nguyễn Vương Phi

Trả lời:

Hôn nhân và ly hôn của bạn là mối quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Đối với những công dân phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại, họ phải tuân thủ luật pháp của nước sở tại. Quốc tịch.

Về nguyên tắc, theo luật pháp Việt Nam, sau khi công khai kết hôn với người nước ngoài, công dân Việt Nam phải điền vào sổ đăng ký kết hôn với cơ quan. ‘Phụ trách đất nước Việt Nam. Sau khi xem xét các điều kiện theo quy định của pháp luật, Nhà nước Việt Nam công nhận rằng việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được cơ quan quốc gia nước ngoài giải quyết. Hiện tại, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của người Việt ở nước ngoài chỉ có giá trị trong lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể hơn, Điều 24, Điều 3 / Điều 28 của Nghị định số 24/2013 / ND-CP / 3/2013 quy định: “Hôn nhân giữa công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện theo Luật pháp của đất nước được giải quyết. Nếu nhận tại Việt Nam, nếu tại thời điểm kết hôn, công dân Việt Nam không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về các điều kiện kết hôn, “

Theo các quy tắc trên, thông thường, nếu bạn đã thực hiện các thủ tục sau ở Hà Lan, sau Đăng ký kết hôn được pháp luật Hà Lan công nhận sẽ được công nhận tại Việt Nam, nhưng để công nhận giấy chứng nhận kết hôn tại Việt Nam thì phải thực hiện theo các thủ tục quy định trong sổ đăng ký kết hôn. Điều 17 Nghị định số 24 quy định của cơ quan có thẩm quyền, ở nước ngoài Trình tự và thủ tục đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam như sau: “Bộ Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, tham gia đăng ký kết hôn và đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đã định cư ở nước ngoài (sau đây gọi là” mar “) ) Nếu công dân Việt Nam chưa hoặc chưa đăng ký thường trú, nhưng đã đăng ký tạm trú theo luật cư trú, Bộ Tư pháp (Nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam) sẽ ghi vào sổ cưới: Khi trở về Việt Nam, bạn phải đến Bộ Tư pháp có đăng ký thường trú (nếu bạn không có hộ khẩu thường trú, vui lòng đến Bộ Tư pháp để đăng ký tạm trú). Cần đăng ký kết hôn.

Theo quy định tại Điều 17, khoản 2 của nghị định nêu trên, “Sổ kết hôn bao gồm các tài liệu sau: các tài liệu sau: —) tuyên bố điền vào sổ kết hôn (được thiết lập theo mẫu đã thiết lập);

b ) Bản sao giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp;

c) Bản sao một trong các tài liệu để chứng minh nhân thân, như chứng minh thư, hộ chiếu hoặc giấy thay thế hợp lệ; -d) Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu hoặc sổ cư trú “.

Do đó, theo nguyên tắc địa lý, đăng ký kết hôn của bạn chỉ có hiệu lực ở Hà Lan. Nếu bạn không tuân theo thủ tục đăng ký kết hôn của Bộ Tư pháp nơi bạn có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền sẽ không biết. Bạn có bị tôi chế giễu không, nếu bạn không biết mình kết hôn ở Hà Lan.

Cuộc hôn nhân của bạn ở nước ngoài không được đăng ký trong sổ đăng ký kết hôn của Bộ Tư pháp, vì vậy bạn không phải làm theo thủ tục để đăng ký. Luật sư nước ngoài trên sổ tay chứng minh nhân dân ly hôn ở nước ngoài (Bộ Tư pháp số 16/2010 ngày 8 tháng 10 năm 2010 TT / BTP Điều 2 Điều 4 để hướng dẫn luật dân sự về ly hôn trong sổ đăng ký quốc gia).

Luật sư, Master Fan Qingping, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Baoyugao

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365