Thủ tục chia đất khi mất sổ đỏ

Luật sư tư vấn pháp luật-Trước hết cá nhân hoặc gia đình nên làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó mới làm thủ tục chia đất. — Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. – Người sử dụng đất có yêu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận bị mất theo quy định tại Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau: Gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. Thủ tục này bao gồm: — Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

— Xác nhận việc UBND xã đăng thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 15 ngày.

– Việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc.

Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cá nhân và gia đình được tiếp tục. Quy trình yêu cầu đóng gói riêng biệt tuân theo các yêu cầu pháp lý. Để chia một mảnh đất phải đảm bảo hạn mức diện tích tối thiểu để chia một mảnh đất. Hạn mức đất đai sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ở nhiều nơi. Cá nhân, gia đình nộp đơn đề nghị chia đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan đăng ký đất đai. – Yêu cầu chia đất bao gồm: – Yêu cầu chia đất, hợp thửa theo quy định tại Mẫu 11 / ĐK Land

— Bản chính giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất .—— Ghi biên bản đo đạc diện tích đất .— – Thời hạn thực hiện thủ tục tách thửa là 15 ngày làm việc.

Luật sư Nguyễn Hồng, Công ty Luật Tianma, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365