Cuộc sống hôn nhân có thể là hôn nhân hợp pháp

Trả lời: Theo quy định của CPS, VKSNDTC và Điều 2 của Bộ Tư pháp Thông tư số 01 / TTLT ngày 3 tháng 1 năm 2001 (Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35 của Luật Quốc gia và sau đó chung sống với nhau như vợ chồng Một trong những tình huống sau:

– trở lại cuộc sống chung và kết hôn

– cuộc hôn nhân của nam và nữ hoặc hôn nhân của cả hai bên đồng ý – cuộc sống chung được xác nhận bởi một người hoặc tổ chức khác

nam và nữ Sống với nhau, chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau và xây dựng gia đình .

– Anh chị em cùng tồn tại. Dưới sự quan sát của những người xung quanh và các tổ chức đoàn thể, hai người này thực sự đã phụ thuộc vào nhau trong một thời gian dài, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau tạo dựng. Tài sản của gia đình đã bị xóa … Do đó, cô là vợ hợp pháp. Tuy nhiên, Điều 3 b của Nghị quyết Quốc hội số 35 ngày 9 tháng 6 năm 2000 quy định: Từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 1 tháng 1 năm 1987 , Tôi sống với nhau như một cặp vợ chồng và đáp ứng các điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Từ ngày luật có hiệu lực (ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến 1/1/2003), hôn nhân phải được đăng ký trong vòng 2 năm. Nếu họ không đăng ký kết hôn nhưng yêu cầu ly hôn, tòa án đã áp dụng các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình trong ly hôn. Vì vậy, cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2003, nếu hai người không đăng ký kết hôn và yêu cầu ly hôn, tòa án sẽ giải quyết. Ly hôn .

Luật.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365