4 chính sách lao động, tiền lương có hiệu lực vào năm 2020

Lương khu 1 là 4.420.000 đồng một tháng (tăng 240.000 đồng), lương khu hai là 3.920.000 đồng (tăng 210.000 đồng), khu ba là 3.430.000 đồng (tăng 180.000 đồng); khu 4 Vùng là 3.070.000 VNĐ (tăng 150.000 VNĐ).

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, phạm vi áp dụng của mức lương tối thiểu vùng thay đổi. Do đó, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phú; thị xã Bến Tre, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, được điều chỉnh từ huyện III thành huyện II.

Huyện Đông Song, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa; Huyện Nghi Lộc, Huyện Hưng Nguyên, Thị xã Guaruo, Tỉnh Nghệ An; Huyện Pingdai, Huyện Batay, Huyện Batay, Quận 4 từ Huyện Mokai Nam, Tỉnh Bante Điều chỉnh theo vùng thứ 3.

Người lao động làm công việc phải học nghề, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phải hơn người lao động ít nhất 7%-Tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2020-Theo ngân sách quốc gia đến năm 2020 Dự kiến ​​Nghị quyết 86/2019 / QH14, Điều 3, Khoản 7, điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng / tháng lên 1,6 triệu đồng / tháng. Với việc tăng lương, tiền lương và phụ cấp được tính trên cơ sở mức lương cơ sở của cán bộ điều hành, công chức, viên chức, người lao động, phụ cấp và người lao động trong các cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội và Trong hiệp hội, ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố do Trung ương quản lý, ở cấp khu, ở thành phố trực thuộc trung ương hoạt động ở các cơ quan hành chính – kinh tế và quân đội. Sau khi điều chỉnh, nó cũng tăng 7,38% so với hiện tại.

Do đó, chính phủ Zhiguo sẽ ban hành một nghị định mới về vấn đề này vào thời gian tới để thay thế Nghị định số 38/2019 / NĐ-CP.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, Thông tư số 12/2019 / TT-RHNN quy định chức danh, mã ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương công chức. Trong trường hợp này, các ngạch giám đốc tài chính ngân hàng cao cấp gồm 6 bậc, hệ số lương từ 1 đến 6 là 6,20, 6,56, 6,92, 7,28, 7,64 và 8,00; các bậc chính của giám đốc tài chính ngân hàng là 8 Các bậc, hệ số thang lương lần lượt từ 1 đến 8, 4,40, 4,74, 5,08, 5,42, 5,76, 6,10, 6, 44 và 6,78; ngạch giám đốc tài chính ngân hàng gồm 9 bậc và hệ số lương dao động từ 1. Từ lớp đến lớp 9 là 2,34, 2,67, 3,00, 3,33, 3,66, 3,99, 4,32, 4, 65, 4,98. , Giao dịch viên ngân hàng, 12 bậc giao dịch viên, hệ số lương từ bậc 1 đến bậc 12 lần lượt là 1,86, 2,06, 2,26, 2,46, 2,66, 2,86, 2,86, 3,06, 3, 26, 3,46, 3,66, 3,86, 4,06.-Lương cụ thể Cách tính bằng hệ số lương nêu trên nhân (x) nhân với mức lương cơ sở (hiện tại là 1,49 triệu đồng / tháng; đến ngày 01/7/2020 là 1,6 triệu đồng / tháng) kể từ ngày 01/8/2020. Thông báo số 43/2019 / TT-BGTVT về điều kiện lao động đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam áp dụng điều kiện lao động đối với thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều kiện chung và chuyên môn của thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu viễn dương Việt Nam. Cuối cùng, nếu thuyền viên không có giấy phép lao động thì phải có văn bản xác nhận của Cục Việc làm Bộ Lao động, Người khuyết tật và Xã hội, Bộ Lao động, Người khuyết tật và Xã hội. . – Ngoài thời hạn hộ chiếu, thông tư còn quy định thuyền viên phải có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước mà thuyền viên cấp còn thời hạn ít nhất sáu tháng. Thuyền viên phải có ít nhất 36 tháng đi biển

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365