Vay mua nhà thay vì thế chấp đất?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Dân sự, bất động sản có nghĩa là một bên (bên thế chấp) dùng hàng hóa mà mình sở hữu để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mà không chuyển giao hàng hóa cho bên kia (bên thế chấp) .- — Theo quy định tại Điều 299 của Bộ luật này, các khoản bảo lãnh sẽ được cấp phát trong các trường hợp sau:

– Đến hạn thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh (thông thường con nợ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ bảo lãnh). Nghĩa vụ .—— Bên nợ phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trước do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc quy định của pháp luật .—— Các trường hợp khác mà các bên có thoả thuận hoặc pháp luật ràng buộc. Việc phân chia tài sản thế chấp được thực hiện theo các phương thức: tài sản; bên được bảo lãnh (ngân hàng) tự bán tài sản; bên bảo lãnh thậm chí nhận chính tài sản đó thay vì thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh; phương thức khác.

Do đó, pháp luật không cấm Thế chấp quyền sở hữu nhà ở không phải là thế chấp quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù nên hai loại tài sản này liên quan đến nhau, không thể tách rời khi định đoạt tài sản thông qua bất kỳ phương thức nào nêu trên nên trên thực tế không có ngân hàng nào chỉ nhận thế chấp quyền sở hữu nhà ở. Quyền sử dụng đất gắn liền với thế chấp.

Tuy nhiên, đối với nhà xưởng, máy móc và thiết bị thương mại, ngân hàng có thể nhận thế chấp vì những tài sản này có thể được giải tỏa, di chuyển và thanh lý. Thu nợ.

Luật sư tại Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365