Chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 57 Khoản 1 Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Trồng lúa làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang ao, hồ, đầm để trồng trọt, làm muối, làm đất chăn nuôi;

c) Từ đất rừng chuyên dùng, đất rừng phòng hộ , Đất rừng sản xuất chuyển sang mục đích sử dụng khác thuộc nhóm đất nông nghiệp; — -d) Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp;

đ) Đất phi nông nghiệp chưa được Nhà nước giao thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất Nhà nước thu hồi đất Tiền thuê đất ở, đất phi nông nghiệp để thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất kinh doanh thương mại, đất sản xuất kinh doanh phi thương mại Đất thương mại nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ mà là đất thương mại, dịch vụ; chuyển từ đất sản xuất thương mại, dịch vụ, phi nông nghiệp sang đất sản xuất phi nông nghiệp.

Khoản 2 Điều này quy định khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; đối với loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng thì áp dụng hệ thống sử dụng đất, người sử dụng đất Quyền và nghĩa vụ.

Theo quy định trên, bạn có thể thực hiện yêu cầu chuyển đổi. Mục đích cuối cùng của việc sử dụng đất từ ​​đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, dù chuyển đổi hay không chuyển đổi thì cơ quan nhà nước có liên quan cũng phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của vùng đã được cơ quan nhà nước có liên quan phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất được ghi trong dự án đầu tư. Điều 52 Luật Đất đai quy định các bên liên quan chuyển đất Mục đích của việc sử dụng.

Thủ tục: Bạn phải nộp đơn đề nghị chuyển thời hạn sử dụng đất (theo mẫu) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu tài nguyên thuộc tài nguyên đất và nhà ở, bất động sản khác thuộc Bộ Môi trường được xem xét, giải quyết theo trình tự pháp luật.

Về nghĩa vụ tài chính, do bạn chưa nói rõ đất bạn sử dụng vào mục đích nông nghiệp có nguồn gốc từ đâu nên chúng tôi không thể trả lời chính xác được. Tuy nhiên, khi có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước về cơ bản bạn phải nộp phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất nông nghiệp và tiền sử dụng đất phi nông nghiệp.

Để chính xác, bạn có thể hỏi nhân viên về tài nguyên môi trường, và tính toán chi tiết dựa trên tài liệu thực tế dựa trên bảng giá đất nơi có đất.

Luật sư tại Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365