Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo Điều 3, Khoản 9 của Luật Lao động năm 2019, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi tình dục của bất kỳ người nào tại nơi làm việc với người khác mà không được người đó hy vọng hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là nơi người lao động thực sự làm việc theo thỏa thuận hoặc nhiệm vụ của người sử dụng lao động.

Nghị định số 145/2020 / NĐ-CP quy định về các dấu hiệu quấy rối tình dục tại nơi làm việc như sau:

Có thể yêu cầu quấy rối tình dục khi có lời đề nghị Chúng tôi khuyến nghị rằng việc đe dọa hoặc cưỡng ép giao dịch tình dục xảy ra để đạt được bất kỳ lợi ích nào liên quan đến công việc; hoặc không muốn thực hiện các hành vi tình dục nhưng sẽ làm cho môi trường làm việc không thoải mái và xáo trộn, đồng thời có hại cho công việc và cuộc sống của nạn nhân Gây tổn hại về thể chất, tinh thần và thực tế. Quấy rối. Nơi làm việc, bao gồm cả hành vi thể chất (hành vi tình dục, cử chỉ, tiếp xúc, ảnh hưởng thể chất hoặc gợi ý tình dục); quấy rối tình dục bằng lời nói (quấy rối tình dục bằng lời nói, điện thoại hoặc điện tử); quấy rối tình dục không lời (ngôn ngữ cơ thể; thể hiện hoặc mô tả bằng mắt Hoạt động tình dục hoặc tài liệu liên quan trực tiếp hoặc điện tử đến hoạt động tình dục).

– Làm việc tại nơi làm việc có nghĩa là nhân viên thực sự tuân theo thỏa thuận hoặc nhiệm vụ của người sử dụng lao động, bao gồm các địa điểm hoặc không gian liên quan đến công việc, chẳng hạn như các hoạt động xã hội, hội thảo, đào tạo, đi công tác, ăn uống, trò chuyện qua điện thoại, hoạt động giao tiếp điện tử, Phương tiện đi lại từ nơi ở đến nơi làm việc do người sử dụng lao động tổ chức và ngược lại, nơi cư trú do người sử dụng lao động cung cấp và các địa điểm khác do người sử dụng lao động chỉ định – Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365