Làm thế nào để vượt qua mà không cần thi?

Kiến nghị với Luật sư-Theo Điều 58 Luật Viên chức 2010, việc tuyển dụng viên chức vào ngạch công chức phải tuân theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. Viên chức làm việc trong khu vực công từ 5 năm trở lên được coi là công chức không qua thi tuyển.

Điều 37 của Đạo luật Công chức năm 2008 có thể được sửa đổi và bổ sung. Đạo luật P&MS và Điều 1 (5) của Đạo luật Công chức sửa đổi năm 2019 quy định rằng, ngoài việc tuyển dụng công chức thông qua kiểm tra và lựa chọn Ngoài hình thức, cơ quan quản lý còn bổ nhiệm người giỏi, có kế hoạch tiếp nhận vào các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng của viên chức là có thể làm viên chức.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 10 Điều 10 Thông báo số 13/2010 của TT / BNV ngày 30/12/2010, viên chức phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

– Đảm bảo rằng “2018 Luật Quản lý và Công chức quy định về điều kiện “dự tuyển công chức”, cụ thể: Có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên; có đơn dự tuyển; lý lịch sáng sủa; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp; Phẩm chất chính trị, đạo đức; đủ sức khỏe để đảm nhận công việc; các điều kiện khác cần thiết đối với vị trí việc làm cần tuyển (vị trí tuyển dụng do tổ chức tuyển dụng công chức xác lập theo bản mô tả công việc có liên quan đến trình độ học vấn, kỹ năng và kinh nghiệm chính theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức Trừ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm) viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập làm việc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng; thời gian thực hiện nhiệm vụ từ 60 tháng trở lên và phải tuyển dụng có trình độ cử nhân hoặc đào tạo sau đại học về ngành, lĩnh vực này (thời gian tập sự) Ngoại trừ); trong thời gian 05 năm làm việc không vi phạm pháp luật, không bị xử lý hình sự, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 Yêu cầu. – Thông báo số 13/2010 Điều 10 / TT-BNV Quy định “Các trường hợp không qua thi tuyển như sau:

– Đầu tiên, người có trách nhiệm trong cơ quan quản lý công chức thành lập hội đồng thẩm định để đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn không đạt. Tiêu chuẩn, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để dự tuyển vào các vị trí cần tuyển dụng tùy theo yêu cầu (đối với viên chức được bổ nhiệm vào ngạch ngày 01/7/2003, người đứng đầu cơ quan quản lý viên chức không cần thành lập Hội đồng xem xét, kiểm tra). – — Sau đó, người chủ trì cơ quan quản lý công chức có văn bản gửi Bộ Nội vụ hoặc cơ quan tổ chức ở Trung ương, thống nhất ý kiến ​​trước khi quyết định không tiếp nhận thi tuyển đối với trường hợp tuyển dụng công chức cụ thể, đề nghị những trường hợp không trúng tuyển được Bộ Nội vụ chấp nhận hoặc Ban Tổ chức Trung ương có trách nhiệm thẩm định (không bao gồm các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ của kỳ thi tuyển)

Nếu đủ các điều kiện nêu trên thì người chủ trì cơ quan quản lý công chức chấp nhận và Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương chấp nhận theo Các điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ yêu cầu được đánh giá mà không cần phải thi, theo đúng trình tự, thủ tục để tuyển dụng người đó thì có thể coi người đó là công chức mà không cần thi tuyển.-Phạm Thanh Bình Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365