Theo quy định của pháp luật mới, sự khác biệt giữa các loại hợp đồng lao động là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 20 Khoản 1 Luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động có hai loại là hợp đồng lao động có thời hạn và không xác định thời hạn. Hai loại có những điểm khác nhau cơ bản sau:

Thời hạn

Thời hạn của hợp đồng lao động xác định thời hạn phải ghi rõ thời hạn của hợp đồng và thời điểm chấm dứt, nhưng thời hạn không vượt quá thời hạn của hợp đồng là 36 tháng kể từ ngày ký.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là không chắc chắn, nghĩa là khi hợp đồng chấm dứt. Nếu hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn làm việc,

– đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, khi hết thời hạn người lao động vẫn tiếp tục làm việc theo các hình thức sau:

– Hợp đồng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn hợp đồng , Hai bên phải ký hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động mới, các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

– Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động, nếu hết hạn hợp đồng mà không bên nào ký tiếp hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã ký sẽ trở thành hợp đồng lao động không chắc chắn.

– Nếu hai bên đã ký hợp đồng lao động mới. Làm việc, đây là hợp đồng, người lao động có thời hạn chỉ được ký lại một lần, sau đó nếu tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động vĩnh viễn; ngoài hợp đồng lao động của công ty nhà nước thì các công ty này được Người lao động lâu năm, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức đại diện người lao động của cơ sở đã có hiệu lực nhưng hết hạn hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn không có quy định về việc hết hạn hợp đồng. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động phải có ít nhất 3 ngày làm việc đối với hợp đồng làm việc riêng. Hợp đồng lao động dưới 12 tháng, nếu làm việc theo hợp đồng lao động từ 12 tháng đến 36 tháng thì ít nhất là 30 ngày.

Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thông báo phải dưới 45 ngày. Thành Hữu Đoàn Luật sư TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365