Theo luật mới, sự khác biệt giữa các loại hợp đồng lao động là gì?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 20 Khoản 1 Luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động có hai loại là hợp đồng lao động có thời hạn và không xác định thời hạn. Hai loại có những điểm khác nhau cơ bản sau:

Thời hạn

Hợp đồng lao động có thời hạn phải ghi rõ thời hạn và thời điểm chấm dứt hợp đồng, nhưng thời hạn không vượt quá thời hạn của hợp đồng là 36 tháng kể từ ngày ký.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời điểm hết hạn hợp đồng. Nếu hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn làm việc thì

Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, khi hết hạn hợp đồng người lao động vẫn tiếp tục làm việc theo các chế độ sau:

Làm việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn Hợp đồng thì hai bên phải ký hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng lao động mới, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên sẽ được thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

– Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động, nếu hết hạn hợp đồng mà không bên nào ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã ký sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Hai bên ký hợp đồng lao động mới. Làm việc là hợp đồng mà người lao động có thời hạn chỉ được ký thêm một lần nữa, sau đó nếu tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ngoài hợp đồng lao động của doanh nghiệp nhà nước, các hợp đồng này còn thuê người lao động lớn tuổi là người nước ngoài tại Việt Nam Công nhân và nhân viên đại diện cho các thành viên trong ban giám đốc của tổ chức, nhưng những nhân viên này là nhân viên bình thường nhưng hết hạn hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn không có điều khoản nào về việc hết hạn hợp đồng. Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động phải đơn phương thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động ít nhất là ba ngày làm việc. Hợp đồng lao động dưới 12 tháng, nếu làm việc theo hợp đồng lao động từ 12 tháng đến 36 tháng thì ít nhất 30 ngày.

Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo trước ít nhất 45 ngày. Họ Phạm Hội Luật gia TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365