Tôi có phải nộp thuế thu nhập và bảo hiểm xã hội cho khoản tiền thưởng Hội xuân không?

Hai yếu tố này có phải đóng thuế TNCN và BHXH bắt buộc không?

Luật sư tư vấn pháp luật

Pháp luật hiện hành chưa có quy định chi tiết về lương tháng 13 và thưởng Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, xét về bản chất, tức là tiền lương tháng 13 thì tiền thưởng Tết Nguyên đán là khoản tiền thưởng quy định tại Điều 104 Luật Lao động năm 2019. Khoản tiền thưởng này do người sử dụng lao động phân bổ cho người lao động. Kết quả sản xuất, mức độ hoàn thành công việc của công ty, của người lao động. Do đó, tiền lương tháng 13 và tiền thưởng Tết Nguyên đán là các khoản thu nhập mang tính chất tiền lương.

Theo “Luật thuế thu nhập 2007” thu nhập cá nhân, Điều 3, khoản 2 a điểm (sửa đổi (thay đổi, tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập từ tiền lương khác là thu nhập chịu thuế. Vì vậy, người lao động nhận được mức lương hàng tháng là 13, Thưởng Tết Nguyên đán có trách nhiệm theo quy định.

Theo Điều 89 Luật BHXH 2014, Điều 30 Thông tư 59/2015, Điều 3 / TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không phải Bao gồm các khoản phúc lợi và kế hoạch khác (ví dụ như thưởng theo Luật lao động, thưởng năng lực, tiền ăn làm việc, trợ cấp “xăng điện thoại, đi lại, ăn ở, trông trẻ, giữ trẻ …”. Như vậy, từ lương tháng 13 Thu nhập hàng tháng không không phải thưởng Tết mới có thể đóng BHXH bắt buộc .

Phạm Thành Hữu Luật sư HC Đoàn Luật sư TP M

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365