Làm thế nào để công chứng thế chấp trong thời gian vay?

Chúng tôi có thể đến văn phòng công chứng để công chứng và chứng thực được không? Hoặc có cách nào để đảm bảo hợp pháp cho hợp đồng thế chấp giữa chúng tôi?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Dân sự, thế chấp bất động sản là thế chấp một lần (bên bảo lãnh), dùng chính tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình, thay vì không giải quyết việc chuyển giao tài sản cho một bên khác Một bên (bên thế chấp).

Vì vậy, bất động sản thế chấp giữa các cá nhân để đảm bảo pháp luật không cấm nghĩa vụ trả nợ. Theo quy định tại Điều 167 khoản 3 Luật Đất đai thì hợp đồng, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn sử dụng đất, quyền sử dụng đất và bất động sản phải được công chứng, chứng thực và các giao dịch về bất động sản quy định tại điểm b Điều này. Theo quy định này, việc công chứng hợp đồng là một trong những điều kiện bắt buộc để có hiệu lực của giao dịch thế chấp.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng vay tài sản (trong đó có nội dung bên vay thế chấp) thì tài sản đã được công chứng phải được đăng ký thế chấp. Giao dịch thực hiện tại Chi nhánh cơ quan đăng ký đất đai hoặc cơ quan đăng ký đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường nơi có đất (thời điểm bảo đảm trước bạ có hiệu lực là thời điểm cơ quan đăng ký ghi nội dung vào sổ) – –Theo số 102/2017 Theo Điều 39 Luật / NĐ-CP về đăng ký tài sản thế chấp, hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký (một bản chính);

2. Hợp đồng thế chấp hoặc có công chứng nếu pháp luật yêu cầu Hoặc hợp đồng thế chấp có chứng thực (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); -3. Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất phụ khác hoặc giấy chứng nhận quy định tại Điều 97 khoản 2 của Luật Đất đai (sau đây gọi là Giấy biên nhận);

4. Chứng cứ trong các trường hợp sau:

a) Giấy ủy quyền của người đăng ký được ủy quyền (01 bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc sao y, đối chiếu bản chính và được chứng nhận); – — b) Một trong các tài liệu xác nhận rằng không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào trong quá trình đăng ký chứng khoán quy định tại Điều 12 của Đạo luật. — Về phương thức, hãy gửi bảo mật theo một trong những cách sau:

1. Thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến;

2. Báo giá trực tiếp;

3. Thư;

4. Nếu Người nộp đơn đã nhận được mã để sử dụng cơ sở dữ liệu an toàn, thì nó sẽ được gửi qua email.

Luật sư tại Công ty Luật Wu Tianrong Baoan tại Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365