Nếu tôi bị sa thải do Covid-19, tôi có được trả lương không?

Luật sư trả lời là: -Vì lý do khách quan, nhân viên bị bắt do bị dịch. -Nếu công việc bị tạm ngừng do tác động của Covid-19 (như người bị cô lập), hoặc người nước ngoài không thể nhập cảnh vào nước được. Tuy nhiên, công ty bị cô lập, và tiền lương trong thời gian tạm ngừng sẽ do cả hai thương lượng các bên, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, theo Nghị định số 90/2019 / NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng hiện hành là 4.420.000 đồng.

Nếu công ty thiếu nguyên liệu và thị trường dẫn đến không bố trí đủ nhân tài chuyên nghiệp, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác ngoài hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 của Luật Lao động. Do đó, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động, thời gian cộng dồn khi chuyển sang làm công việc khác không được quá 60 ngày trong một năm. Chương trình phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc, thông báo rõ thời gian làm việc tạm thời và bố trí vị trí việc làm phù hợp với sức khỏe và giới tính của người lao động. -Tiền lương theo mức lương của công việc mới. Trường hợp mức lương của công việc mới thấp hơn mức lương của công việc cũ thì được giữ nguyên mức lương cũ trong 30 ngày làm việc. Mức lương của công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. – Nếu thời gian tạm ngừng công việc kéo dài sẽ ảnh hưởng đến công ty, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Luật Lao động. Trong trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động phải sử dụng lại người lao động. , Trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Nếu công ty phải giảm sản xuất, dẫn đến ít nơi làm việc hơn, hệ thống làm việc sẽ được xây dựng theo Điều 38 hoặc Điều 44 của Luật Lao động. Do đó: người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác do pháp luật quy định. Tất cả các hành động khắc phục vẫn cần được thực hiện để giảm bớt sản lượng và nơi làm việc.

Khi những thay đổi về cơ cấu và công nghệ ảnh hưởng đến việc làm của nhiều nhân viên, người sử dụng lao động có quyền từ chức và họ phải có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các kế hoạch của nhân viên. Làm việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp thành lập nơi làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục làm việc. Nếu người sử dụng lao động không giải quyết được việc làm mới mà buộc người lao động thôi việc thì người sử dụng lao động phải trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Công ty Luật LSX Quách Thành Lực

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365