Công ty tư nhân không có tư cách pháp nhân

“Theo quy định về pháp nhân tại Điều 84 Bộ luật Dân sự, tổ chức được coi là pháp nhân miễn là có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Sở hữu tài sản độc lập của cá nhân, tổ chức khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài sản đó;

4. Đại diện cho mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Ngoài ra, Điều 141, Điều 1 Luật Doanh nghiệp năm 2005 Đoạn cũng quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do cá nhân thành lập. Mọi hoạt động của công ty, mọi tài sản của công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm. “

Công ty tư nhân do cá nhân làm chủ sở hữu không tuân thủ các quy định nêu trên. Do đó, công ty tư nhân không được coi là công ty có các điều kiện sau đây: tư cách pháp nhân; người chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản của công ty tư nhân. của công ty mà nó hoạt động. — Hiện tại, “Luật Công ty năm 2005” vẫn là một văn bản có hiệu lực và chưa được thi hành. Luật mới đã thay thế luật này. Do đó, “những thay đổi trong luật công ty và công ty tư nhân cũng được coi là có trách nhiệm hữu hạn thay vì thông tin “Không bị hạn chế như trước đây” là không chính xác.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365