Đất chưa có sổ đỏ có chuyển nhượng được không?

Họ yêu cầu gia đình chủ đất làm sổ đỏ trước rồi mới chuyển nhượng cho tôi. Xin hỏi luật sư như vậy có đúng không. Trường hợp này tôi phải làm sao để được cấp Sổ đỏ?

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 188 khoản 1 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng khi có đủ các điều kiện sau đây:

quyền sử dụng đất có giấy chứng nhận;

– Không tranh giành đất đai;

– Tịch thu quyền sử dụng đất để đảm bảo thi hành án;

Trong thời gian sử dụng đất .—— Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại Cơ quan đăng ký đất đai và tự đăng ký Có hiệu lực kể từ ngày địa chính. Nếu không ghi rõ thời gian chuyển nhượng của bên giao dịch thì giao dịch của bạn có thể rơi vào một trong hai trường hợp sau:

Tình huống 1: Đất chuyển nhượng trước ngày 01/07/2014 — Theo Điều 82, Điều 1 Nghị định số 43 Mục / 2014 / NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thông thường, nếu đủ các điều kiện mà không phải làm thủ tục sang tên thì người đang sử dụng đất sẽ được cấp giấy chứng nhận mới. — Cụ thể hơn, trong trường hợp sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không có quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất phải đăng ký đất đai và thủ tục cấp theo quy định “Theo quy định của Luật Đất đai và nghị định này thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất khác được thực hiện lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển nhượng đất. Quyền sử dụng đất. — Yêu cầu – Ban tổ chức không có quyền yêu cầu người nhận chuyển nhượng phải nộp hợp đồng, giấy tờ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: a) Quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2008 do nhận chuyển nhượng, tặng cho đất. ; — -b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ​​ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà là đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Luật này. Luật Giấy tờ.

Do đó, nếu chiếu theo Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP nêu trên thì không có văn bản nào chuyển nhượng đất trước ngày 01/01/2008, bạn nhé. có quyền làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất. -Nếu bạn nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2008 đến ngày 01/7/2014 theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP thì được cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất để đăng ký đất đai đã làm thủ tục, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các loại đất khác. 2: Chuyển nhượng đất sau ngày 01 tháng 7 năm 2014

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 và Điều 82 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP nói trên, nếu đất mua không có Giấy chứng nhận chuyển nhượng đất quyền sử dụng sau ngày 1/7/2014 được coi là không hợp pháp và việc Chi cục quản lý đất đai không cấp sổ đỏ cho bạn là đúng.

Nếu bạn muốn Cục đất đai cấp sổ đỏ thì trước tiên bạn phải yêu cầu bên chuyển nhượng thực hiện việc này. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu chủ cũ đủ điều kiện thì sau khi có giấy chứng nhận này, hai bên có thể làm thủ tục sang tên theo quy định của pháp luật.

Công ty luật Pan Ping Ping Bao Yu Gao, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365