Số thuế thu nhập cá nhân được miễn từ ngày 1/7 là bao nhiêu?

Đây là quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7 sau khi “Luật quản lý thuế” năm 2019.

Theo “Luật thuế thu nhập cá nhân 2007” (sửa đổi và bổ sung), có 16 điều khoản miễn thuế khác thuế thu nhập cá nhân Sẽ không thay đổi trong năm 2012, 2014). Nói chính xác hơn:

– thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi; cha dượng, mẹ kế và con riêng, mẹ kế với con trai; ông, bà có cháu nội Bà ngoại; ông nội, bà nội, cháu ngoại; anh, chị, em, em ruột .—— Trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở và chỉ sinh sống trên đất thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và các tài sản liên quan đến đất ở của cá nhân. -Giá trị quyền sử dụng đất mà nhà nước để lại cho cá nhân. -Thu nhập thừa kế, tặng cho là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi; cha dượng, mẹ kế và con riêng, mẹ kế với con trai; ông nội, bà ngoại với cháu ngoại; ông nội, bà ngoại Với cháu; anh, chị, em ruột .—— Thu nhập của gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc sơ chế thông thường. -Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp do nhà nước giao cho gia đình, cá nhân sản xuất

— Lãi tiền gửi các tổ chức tín dụng, lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ- Thu chuyển tiền – – Tiền làm thêm ca đêm cao hơn quy định của pháp luật Trả lương theo ngày, giờ làm việc .—— Tiền lương hưu do quỹ bảo hiểm xã hội trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện trả hàng tháng.

– Thu nhập từ học bổng, bao gồm: học bổng do ngân sách quốc gia cấp; học bổng của các tổ chức trong và ngoài nước nằm trong kế hoạch khuyến học của tổ chức .—— Chính sách bồi thường nhân thọ, phi nhân thọ, tai nạn, lao động , Thu nhập bồi thường nhà nước và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật. – Tiền thu được từ các quỹ từ thiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc phê duyệt cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo và phi lợi nhuận .—— Các hình thức viện trợ nước ngoài của chính phủ và phi chính phủ vì mục đích từ thiện, nhân đạo Thu nhập được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia phê duyệt – Thu nhập từ tiền lương của thuyền viên Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu quốc tế Việt Nam.

– Thu nhập của chủ tàu, người có quyền sử dụng và người làm việc trên tàu trực tiếp sản xuất hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động đánh bắt và khai thác thủy sản

Luật sư Fan Qinghao Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365