Có được đòi lại nhà trong khi vẫn giữ các tài liệu trước năm 1945?

Nhà, đất ở Hà Nội đã được nhiều gia đình sử dụng hàng chục năm nay. Vậy ông bà tôi có còn quyền gì đối với tài sản này không? – Luật sư tư vấn pháp luật – Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng tài sản khác cho gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và các giấy tờ sau đây. Mô tả quyền sử dụng đất:

Tính ổn định Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ sau đây thì không cần chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không phải nộp tiền sử dụng đất: a) Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Trong khuôn khổ thực hiện chính sách đất đai của Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam, các giấy tờ về quyền sử dụng đất cấp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 ở miền Nam Việt Nam và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b ) Trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký tại địa chính “Địa chính”;

c) Văn bản pháp luật về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất ; về việc chuyển nhượng nhà tình nghĩa, Văn bản của Mái ấm tình thương trên mặt đất;

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở trên đất ở trước ngày 15 tháng 10. , 1993, giấy tờ xác nhận tháng 10 năm 1993 Người dân thành phố sử dụng trước ngày 15;

đ) Hồ sơ quyết toán nhà ở và giá đất ở; hồ sơ mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ ) Được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất theo hệ thống cũ Giấy tờ về quyền sử dụng đất;

g) Các giấy tờ khác được lập theo quy định của Chính phủ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 “.

” Đất sử dụng ổn định ” được quy định tại Điều 21 Khoản 1 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Đất đai.

Do đó, việc sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào những mục đích chính nhất định. Từ khi bắt đầu sử dụng đất vào mục đích này đến khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hoặc thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu đất không có Giấy tờ chứng minh nêu trên).

Từ những cơ sở pháp lý này, xác định quyền sử dụng đất trên đất thuộc sở hữu của gia đình bạn. được năm 1945 đáp ứng hai yêu cầu:

– Gia đình bạn có đầy đủ giấy tờ liên quan, Từ năm 1945 được cấp quyền xác định quyền sử dụng theo quy định tại Điều 100 nêu trên .—— Chứng minh rằng Gia đình bạn đang sử dụng đất ổn định .—— Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn ở từ những năm 1950 đến nay mảnh đất này chưa hề sử dụng, nay nhà và đất ở Hà Nội đã được giao cho nhiều gia đình ở địa phương nên gia đình bạn không còn quyền nhận quyền sử dụng đất và không có quyền sử dụng đất đó. – Công ty Luật Thành phố Hà Nội Fan Qingping Ping Bao En Gao

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365