Làm thế nào để sử dụng nhân viên cũ một cách hợp pháp?

Công ty tôi có nên lưu ý đến các quy định khác về giờ làm việc và bố trí công việc cho người lao động lớn tuổi không? (Haian) – Luật sư tư vấn pháp luật

Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu mà vẫn tiếp tục làm việc thì trong từng trường hợp người sử dụng lao động phải đóng BHXH. Người lao động bị cưỡng bức như sau: -Trường hợp 1: Người lao động đủ tuổi, đủ năm đóng BHXH được hưởng lương hưu hàng tháng. – Theo quy định tại Điều 149 Khoản 2 Luật Lao động năm 2019, người lao động đang hưởng lương hưu nhưng làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài việc hưởng lương hưu, người lao động còn được hưởng lương và các quyền lợi khác theo quy định. theo luật. Luật Lao động và Hợp đồng Ngoài ra, Điều 123 Điều 9 Luật An sinh xã hội 2014 cũng quy định đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, trợ cấp gộp hàng tháng. Người lao động không cần tham gia BHXH bắt buộc.

Do đó, người lao động lớn tuổi đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng, công ty sẽ không cần đóng BHXH. Người lao động .—— Trường hợp 2: Người lao động cao tuổi không đủ điều kiện hưởng lương hưu

Theo Điều 2 (1) Luật BHXH năm 2014, người lao động và “người trực nhật rằm phải chấp nhận Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Do đó, nếu người lao động quá tuổi lao động, không đủ điều kiện hưởng lương hưu mà vẫn tiếp tục làm việc thì theo hợp đồng lao động cả tháng, người sử dụng lao động vẫn phải tham gia xã hội bắt buộc đối với nhân viên như những nhân viên khác của công ty Bảo hiểm. -Về hệ thống làm việc của người lao động lớn tuổi:

Theo Điều 148 và 149 Luật Lao động năm 2019, người lao động cao tuổi được hưởng các quyền lợi sau: – Người lao động lớn tuổi có quyền thương lượng với người sử dụng lao động để giảm bớt công việc hàng ngày giờ hoặc áp dụng hệ thống làm việc bán thời gian và làm việc một cách lành mạnh để bảo vệ quyền làm việc và cuộc sống của họ. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; Ngoại trừ các trường hợp bảo hiểm, vui lòng không thuê nhân viên lớn tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm hoặc công việc gây nguy hiểm cho sức khoẻ của nhân viên lớn tuổi. Đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn Khi thuê lao động lớn tuổi, hai bên có thể thỏa thuận ký nhiều hợp đồng lao động xác định thời hạn.

– Khi thuê mướn người lao động, người lao động cao tuổi đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi cũng có Quyền được nhận lương và trợ cấp xã hội. Những người khác ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của người lao động lớn tuổi tại nơi làm việc.

– Luật sư của Công ty Luật Pang Ping Ping Bao Yu Gao, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365