Chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 57 khoản 1 Luật Đất đai 2013 thì trường hợp chuyển đổi khi chấm dứt quyền sử dụng đất phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: -a) Đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang ao, hồ, đầm để trồng trọt, làm muối, nuôi trồng thủy sản;

c) Chuyển đất rừng chuyên dùng, đất phòng hộ đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất sang mục đích sử dụng khác trong nhóm đất nông nghiệp; — -d) Chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp sang đất nhà nước không thu tiền tiền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước giao quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phi nông nghiệp;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Đất xây dựng công trình đất công trình sự nghiệp và đất sử dụng vào mục đích công cộng Chuyển từ đất thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển từ đất sản xuất thương mại, dịch vụ, phi nông nghiệp sang đất sản xuất phi nông nghiệp .

Tại khoản 2 Điều này Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phụ thuộc vào loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quy định trên thì bạn có thể xin chuyển quyền sử dụng đất sang sử dụng đất. Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, bất kể việc chuyển đổi được thực hiện, cơ quan nhà nước có liên quan cũng phải thực hiện theo kế hoạch, căn cứ vào phương thức sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có liên quan phê duyệt và các yêu cầu sử dụng đất được quy định trong dự án đầu tư .Luật đất đai Điều 52 Quy định về việc chuyển mục đích sử dụng đất của các bên liên quan.

Thủ tục: Bạn phải đề nghị cấp đổi quyền sử dụng đất (theo mẫu) và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cũng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, nhà ở trực thuộc Bộ tài nguyên. và Môi trường Vị trí, địa điểm khu đất thanh tra và các giấy chứng nhận bất động sản khác sẽ được giải quyết theo đúng trình tự pháp luật.

Về nghĩa vụ tài chính, do bạn không trình bày rõ đất nguồn nông nghiệp mà bạn sử dụng nên chúng tôi không thể trả lời chính xác. Tuy nhiên, về cơ bản, khi quyết định thay đổi đối tượng của quyền lực nhà nước thì bạn phải nộp phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất nông nghiệp và tiền sử dụng đất phi nông nghiệp.

Để tìm hiểu chính xác, bạn có thể nhờ nhân viên tài nguyên môi trường tính toán hồ sơ cụ thể dựa trên bảng giá nơi có đất.

Luật sư Vũ Tiến Vinh Công ty Luật Bảo An tại Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365