Hướng dẫn tìm lịch sử tín dụng cá nhân

Do thiếu kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân, nhiều người không có khả năng trả nợ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vay của họ trong tương lai, vì hầu hết các ngân hàng sẽ từ chối các đơn xin vay mới. Nhiều người đã rơi vào tình trạng này do thiếu hiểu biết về hoạt động cho vay của ngân hàng và thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Hiện tại, nhiều người vẫn chưa biết rằng các ngân hàng chia sẻ thông tin cho vay thông qua các trung tâm thông tin tín dụng. Đây là những đơn vị và tổ chức thu thập thông tin lịch sử trả nợ cá nhân và doanh nghiệp và thông tin trả nợ từ nhiều nguồn khác nhau (chủ yếu là ngân hàng và tổ chức tín dụng). Điều này sẽ tạo ra các sản phẩm để hỗ trợ đánh giá và quản lý rủi ro của các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Ở Việt Nam, có hai cơ quan cung cấp thông tin. Tín dụng, đây là trung tâm thông tin tín dụng của Ngân hàng Quốc gia (CIC) và Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam (PCB). Các báo cáo tín dụng của hai trung tâm này là một nguồn thông tin quan trọng cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng để quản lý và đánh giá mức độ rủi ro cho vay.

Giám đốc PCB ông Nguyễn Đức Ngọc cho biết, trung tâm thông tin tín dụng không chỉ làm giảm cơ hội của người vay mà còn mang lại nhiều lợi thế thiết thực. Nghiên cứu của Tập đoàn Tài chính Thế giới (IFC) đã chỉ ra rằng các ngân hàng ở các quốc gia có hệ thống thông tin tín dụng tích cực phê duyệt các khoản vay với tỷ lệ cao hơn nhiều so với các quốc gia không có trung tâm thông tin. Tin tức tín dụng. Thông qua báo cáo tín dụng trung ương, ngân hàng sẽ có sự hiểu biết toàn diện về tình hình nợ, khả năng trả nợ và thói quen trả nợ của người vay, để đánh giá khả năng trả nợ. Báo cáo tín dụng càng đầy đủ và chi tiết, ngân hàng càng dễ dàng đánh giá rủi ro cho vay. Ngay cả khi người vay đã tụt lại phía sau, ngân hàng vẫn có thể cho vay. Thiếu thông tin và thiếu minh bạch sẽ làm tăng mức độ rủi ro và không khuyến khích các ngân hàng cho vay. Ngoài việc cung cấp báo cáo tín dụng cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng, PCB cũng cung cấp cho người vay một quy trình để có được báo cáo tín dụng của riêng họ (miễn phí mỗi năm một lần). Dịch vụ này sẽ đảm bảo chia sẻ thông tin bình đẳng giữa người vay và tổ chức tín dụng và sẽ cho phép người vay phát hiện và yêu cầu chỉnh sửa trong báo cáo của họ. — Khách hàng có thể truy cập trang web www.pcb.vn để tìm hiểu thêm về quyền của người vay. Đối với những người muốn vay, cách tốt nhất để đảm bảo khả năng vay của họ là lên kế hoạch vay, thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn và cho phép các ngân hàng cung cấp thông tin tín dụng cho PCB. .

(Nguồn: Công ty TNHH Thông tin tín dụng Việt Nam-PCB)

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365