Khi xác nhận tình trạng hôn nhân, tên của người dự định kết hôn phải được chỉ định

Các quy định này được nêu trong Điều 12, khoản 3 của thông báo 04/202020 / TT-BTP có hiệu lực vào ngày 16 tháng 7. Thông báo này thay thế cho thông báo 15/2015 / TT-BTP hiện hành, trong đó nêu chi tiết Luật Công dân và Nghị định số 123/2015 / ND-CP.

Do đó, khi mọi người cần sử dụng giấy chứng nhận kết hôn để sử dụng Khi kết hôn, chỉ có một bản sao được cấp bởi Văn phòng hộ tịch. Giấy chứng nhận quốc tịch phải ghi rõ họ tên, ngày sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân và nơi kết hôn của người được kết hôn. Tài liệu có giá trị cho đến khi thay đổi quyền công dân hoặc 6 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo điều kiện nào đến trước. Thông tư hướng dẫn các ví dụ như sau: Tài liệu này áp dụng cho các bước kết hôn với ông Nguyễn Việt K. Ông Nguyễn Việt K sinh năm 1962, công dân Việt Nam, số hộ chiếu: B123456 của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức vào tháng 2 năm 2020 Phát hành vào ngày 1, viết thư cho Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức của Hà Nội.

Kiều Anh Vũ, luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, chỉ ra rằng nội dung của Điều 12, khoản 3 là “không phải là một quy định mới”. n ° 15/2015 / Điều 25, Điều 5 của Thông tư TT-BTP quy định rằng người sử dụng giấy chứng nhận quốc tịch phải thực hiện quy trình đăng ký kết hôn, phải ghi rõ họ tên đầy đủ, năm sinh và ID cá nhân Thủ tục kết hôn của người này là “.

“. Tuy nhiên, theo các luật sư, quy định đặt ra nhiều vấn đề phải được coi là hợp lý và có thể đạt được. Về mặt cơ sở pháp lý, Luật Công dân 2014 và hướng dẫn Nghị định 123/2015 / ND-CP của Luật Quốc tịch không có quy định chi tiết về nội dung của giấy chứng nhận quốc tịch, cũng không bắt buộc. Để xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng cho mục đích kết hôn, phải ghi rõ họ tên và ngày sinh , Quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người kết hôn, nơi đăng ký kết hôn.

Thứ hai, thông tin về hôn nhân theo kế hoạch là một điều khoản “phái sinh” liên quan đến luật pháp và nghị định. “Điều này không đảm bảo các tài liệu và dấu hiệu pháp lý. Kiên định vượt quá luật pháp về quyền công dân và các quy định của Nghị định số 123/2015 / ND-CP.

Về tính hợp lý, quy định này cũng “không thể đạt được”, bởi vì ý định kết hôn chỉ là một ý định, không phải là thông tin chính thức. Điều này có nghĩa là nó có thể được thay đổi khi nó không phải là thông tin chính thức. ” Chính phủ ghi lại thông tin về thông tin quản lý không chính thức đó, và họ muốn quản lý cái gì? “Luật sư nói. Cuộc hôn nhân có giá trị trong 6 tháng. Trong thời gian này, nó cũng có thể thay đổi ý định hoặc đối tượng của giấy chứng nhận kết hôn. Luật sư Vũ nói rằng anh ta cũng đã ghi lại thông tin về người dự định kết hôn.” Người này biết và có Ý tưởng? “. Nếu họ không biết và không có ý kiến, nhưng vẫn đăng ký giấy chứng nhận, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ, trước hết là danh tính cá nhân của họ. Nếu người dự định kết hôn cũng phải biết và bày tỏ ý kiến, bằng chứng phải có biểu hiện đồng ý. chương trình của.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365