Từ ngày 1 tháng 7, người nộp thuế có 3 quyền bổ sung

Các quyền mới bao gồm:

1. Không bị phạt vì vi phạm luật thuế hành chính, không có lãi quá hạn đối với các trường hợp được nộp bởi người nộp thuế theo tài liệu hướng dẫn và không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Xác định nghĩa vụ thuế của mình.

2. Theo luật này và “Luật giao dịch điện tử”, hãy tìm, xem và in tất cả các tài liệu điện tử mà bạn đã gửi đến trang web của cơ quan thuế.

3. Sử dụng tài liệu điện tử trong các giao dịch với chính quyền thuế và các tổ chức, tổ chức có liên quan.

Ngoài các quyền mới nêu trên, quyền của người nộp thuế khác vẫn giống nhau theo luật cũ. Cụ thể:

1. Chấp nhận hỗ trợ và tư vấn về thuế, cung cấp thông tin và tài liệu để thực hiện nghĩa vụ và lợi ích về thuế. Trong quá trình kiểm tra, rà soát, nhận tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế của cơ quan chức năng.

3. Yêu cầu cơ quan thuế giải thích việc tính toán và đánh giá thuế, các yêu cầu về chuyên môn về số lượng, chất lượng và chủng loại hàng hóa xuất nhập khẩu. 4. Để duy trì bảo mật thông tin, thông tin phải được cung cấp cho cơ quan công quyền có thẩm quyền hoặc thông tin thuế công được cung cấp theo các quy định sau đây không bao gồm luật pháp.

5. Theo luật thuế, tận dụng lợi ích thuế và hoàn thuế, hiểu rõ thời gian xử lý hoàn thuế, số tiền thuế không hoàn lại và cơ sở pháp lý của số tiền thuế không hoàn lại.

6. Ký hợp đồng với một tổ chức cung cấp dịch vụ thủ tục thuế và cơ quan chương trình sẽ cung cấp dịch vụ của cơ quan thuế và xử lý các thủ tục hải quan.

7. Nhận quyết định xử lý thuế, kiểm soát thuế và chứng từ kiểm tra, yêu cầu giải thích nội dung quyết định xử lý thuế, giữ nguyên ý kiến ​​trong hồ sơ kiểm tra thuế và kiểm tra thuế, sau khi chấp nhận thu thuế, quản lý thuế, kiểm tra thuế và Các kết luận bằng văn bản của quyết định xử lý thuế. -8. Chấp nhận thiệt hại từ các tổ chức thu thuế hoặc nhân viên thu thuế theo quy định của pháp luật.

9. Yêu cầu cơ quan thuế xác nhận tuân thủ nghĩa vụ thuế. 10. 10. Kháng cáo và hành động pháp lý vi phạm các quyết định hành chính, và các vấn đề hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. -11. Theo “Luật hủy bỏ”, lên án các hoạt động phi pháp của các quan chức thu thuế và các tổ chức, cá nhân khác. – Năm tài chính 2019 luật quản lý hành chính đã thay thế luật thuế năm 2006 (sửa đổi và hoàn thiện). –Jade Hy

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365