Bồi thường đất dựa trên dân số hay diện tích?

Khu vực của tôi sắp được bồi thường, vì vậy tôi muốn hỏi, khi nào thì bồi thường cho giải phóng mặt bằng dựa trên các nguyên tắc bồi thường nhân khẩu học hoặc khu vực?

Ví dụ, gia đình tôi có hai con. Diện tích là 100 mét vuông, nhưng 6 người ở nhà bên cạnh sống trên 40 mét vuông đất. Nhà nào có thể được bồi thường cao nhất?

Tư vấn

Theo Luật Đất đai năm 2013, quyền của người sử dụng đất khi nhà nước thu hồi đất phụ thuộc vào các yếu tố yếu. Các yếu tố như vị trí, diện tích đất bị thu hồi, nguồn, tình trạng sử dụng hiện tại, tài sản đất, v.v … Số người sống trên lô đất không phải là một yếu tố cho nhiều gia đình. Gia đình có ít thành viên nhận được nhiều tiền đền bù hơn. Tuy nhiên, nhà nước có chính sách hỗ trợ để cung cấp an sinh xã hội cho nhiều gia đình khi mua đất. Cụ thể hơn: Điều 26 của Luật Đất đai quy định thời gian nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng và an ninh, vì sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và lợi ích công cộng, người sử dụng đất sẽ được bồi thường, hỗ trợ và Vị trí. -Đối với đất khai hoang, nếu họ có thể yêu cầu bồi thường, Điều 79 của Quy định của Luật Đất đai phải tuân theo nguyên tắc sau: Khi gia đình và cá nhân không có đất hoặc nhà ở khác trong xã, vùng hoặc thành phố, nhà nước sẽ thu hồi đất Bù đắp bằng đất thổ cư hoặc nhà ở, trong trường hợp không đền bù đất hoặc nhà, nhà nước sẽ bồi thường bằng tiền, nếu vẫn còn đất ở hoặc nhà ở trong xã nơi bị thu hồi đất, trong vùng hoặc tiểu bang, sẽ được bồi thường bằng tiền mặt. Đối với những khu vực có quỹ đất thuận lợi, đất thổ cư sẽ được sử dụng để bồi thường.

Nếu nhà nước thu hồi đất liên quan đến nhà ở, hộ gia đình, cá nhân phải di dời và không đủ điều kiện bồi thường đất thổ cư. Nếu không có bồi thường khác cho nhà ở, nhà nước bán, cho thuê, cho thuê nhà hoặc giao đất ở, và thu hồi đất Chi phí phát triển. Các điều khoản hỗ trợ của tiểu bang về phục hồi đất đai bao gồm: -a) hỗ trợ để ổn định cuộc sống và sản xuất;

b) cung cấp đào tạo, thay đổi công việc và tìm kiếm đất nông nghiệp được thu hồi từ các hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp Hỗ trợ làm việc, thu hồi đất thổ cư, và cung cấp kinh doanh và dịch vụ cho các gia đình hoặc cá nhân phải di chuyển;

c) Hỗ trợ tái định cư, được sử dụng để tái định cư cho các gia đình và cá nhân Việt Nam cần tái định cư; – — d) Hỗ trợ khác .

Mỗi khoản trợ giúp cụ thể được tính theo phương thức hỗ trợ cho chủ hộ (cho dù mỗi gia đình có bao nhiêu người nhận, họ sẽ nhận được số tiền tương tự (tiền thưởng)) hoặc theo gia đình Số người (ví dụ an ninh lương thực, cuộc sống ổn định …). Hỗ trợ dựa trên nhân khẩu học sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ hơn cho các gia đình có dân số lớn hơn.

Do đó, thông qua các quy định trên, sẽ có nhiều khoản bồi thường hơn cho các gia đình có nhiều đất hơn. . Các hộ gia đình có dân số lớn hơn chỉ có thể nhận thêm trợ giúp trong một số loại nhất định.

Luật sư của Công ty Luật Vũ Tiên Vinh Bảo An tại Hà Nội.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365