Làm thế nào để tôi gửi tiền ra nước ngoài?

Trả lời:

Theo Quyết định của Thống đốc số 1437/2001 ngày 19 tháng 11 năm 2001 / QĐ-Ngân hàng Nhà nước:

1. Công dân Việt Nam sống ở nước ngoài và muốn mang ngoại tệ có thể liên hệ với ngân hàng có thẩm quyền Để thực hiện thủ tục vận chuyển ngoại tệ. Các tài liệu cần xuất trình như sau: cần phải chuyển hoặc ngoại tệ, bản sao tài liệu của cơ quan có thẩm quyền quốc gia có hộ khẩu thường trú kèm theo tài liệu dịch thuật có xác nhận của cơ quan dịch thuật, hoặc bản sao tài liệu chứng minh rằng công dân Việt Nam có quyền định cư ở nước ngoài ; Một bản sao hộ chiếu của người đi. 2. Công dân Việt Nam có thể chuyển tối đa 10.000 đô la Mỹ cho người đi ra ngoài mỗi năm. Nếu tổng số tiền chuyển vượt quá 50.000 đô la Mỹ, 20% số tiền có thể được chuyển cho người rời khỏi Việt Nam. . Sau mỗi lần chuyển tiền, theo phương thức thỏa thuận chuyển khoản thường xuyên, số dư sẽ được gửi vào ngân hàng có thẩm quyền để chuyển tiền dần dần (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi được tạo ra) trong vài năm tới. Giữa các ngân hàng. Ủy quyền, người yêu cầu chuyển tiền.

Văn phòng luật sư Phạm Thanh Bình Hongha tại Đinh Ngang, Hà Nội.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365