Cách tính lãi và phạt khi sử dụng thẻ tín dụng

Nhiều người biết những lợi ích cơ bản của việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ, nhưng không phải ai cũng hiểu cách các ngân hàng tính lãi suất thẻ tín dụng và tiền phạt.

Đường dây nóng: 19009247-04.22200588 .

Thời gian ân hạn và phương thức tính lãi

Hiện tại, hầu hết các sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng có thể kiếm tới 45 ngày lãi. Tuy nhiên, đây là số ngày miễn lãi tối đa, không phải số ngày tối đa cho tất cả các giao dịch thẻ. Số ngày miễn thuế thực tế tùy thuộc vào thời gian khách hàng hoàn thành mỗi giao dịch, loại giao dịch và ngày thanh toán của sản phẩm thẻ.

Ví dụ: khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của Visa Visa Flexi có ngày thanh toán vào ngày 15 mỗi tháng. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2015, khách hàng đã thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Giao dịch sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2015. Do đó, trong chu kỳ thanh toán này, có 30 ngày không thanh toán từ khách hàng và không có lãi. Sau khi hóa đơn được thanh toán, khách hàng có 15 ngày để hoàn tiền. Vào cuối ngày thứ 15, khách hàng sẽ thanh toán cho ngân hàng toàn bộ số tiền theo hướng dẫn trên bảng sao kê mà không phải trả bất kỳ khoản lãi nào. Trong trường hợp này, khách hàng có thể được hưởng tới 45 ngày giảm giá miễn lãi.

Nếu là tiền mặt, khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng của mình để rút tiền từ các nhà phân phối của Tổ chức Thẻ Quốc tế. Tuy nhiên, giao dịch tiền mặt rất rủi ro, và các ngân hàng và ngân hàng không khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện yêu cầu tiền mặt, vì vậy chính sách rút tiền khá cao. Giao dịch tạm ứng tiền mặt cũng sẽ tính lãi từ khi bắt đầu giao dịch. Vào ngày đáo hạn, khách hàng sẽ thanh toán bất kỳ số dư chưa thanh toán nào theo bản sao kê. Ngược lại, ngay cả khi khách hàng chỉ trả một lỗ, khách hàng biết rằng mình đã vi phạm lời hứa và ngân hàng tính lãi từ ngày khách hàng thực hiện thanh toán và tính lãi cho tất cả các giao dịch. Từ thời gian thực. Giao dịch.

Phí trả chậm bằng thẻ tín dụng

Nếu khách hàng không thanh toán số tiền tối thiểu đúng hạn và đầy đủ, anh ta phải thanh toán bằng thẻ tín dụng. Báo cáo hàng tháng gửi cho khách hàng luôn chứa thông tin về số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đáo hạn. Ngày đáo hạn là ngày cuối cùng khách hàng phải trả ít nhất số tiền tối thiểu cho ngân hàng.

Nếu có vi phạm, khách hàng phải đồng ý với tỷ lệ phần trăm phạt được tính dựa trên số tiền tối thiểu. Không thanh toán đúng hạn. Theo chính sách sản phẩm, TOUR sẽ phạt tiền cho từng khách hàng, 3% vi phạm cam kết nhân với số tiền tối thiểu không được trả đúng hạn.

Để tránh lãi và phí trễ — Dựa trên các đặc điểm của tính lãi suất sản phẩm thẻ và phương pháp tính lãi ngân hàng, khách hàng có thể chủ động chọn thời điểm mua hàng hóa và dịch vụ từ ngày báo cáo của kỳ trước đến mức tối đa Tận dụng thời gian ân hạn, đặc biệt là không sử dụng thẻ tín dụng để lấy tiền mặt.

Nếu bạn không kiểm soát tốt tình hình tài chính của mình, việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ rất dễ dàng. Rơi vào tình trạng nợ quá mức. Do đó, để trở thành người tiêu dùng thông minh, chủ thẻ phải cân đối ngân sách chi tiêu hợp lý và luôn ghi nhớ ngày đáo hạn để thanh toán đầy đủ và kịp thời.

Minh Trị

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365