Do trục trặc, cuối cùng tài xế sẽ tịch thu phương tiện?

Tư vấn pháp lý – Nếu bạn phạm các lỗi sau đây trong giao thông đường bộ và đường sắt, tài xế sẽ bị tịch thu vĩnh viễn (không bị sa thải).

1. Xe máy, xe máy (kể cả xe máy điện), người lái xe tương tự như xe máy và xe máy và xe máy tương tự như xe vi phạm nhiều lần hoặc lặp lại:

– Khi lái xe, buông tay, điều khiển phương tiện bằng chân, ngồi bên hông xe, nằm trên yên khi lái xe, thay đổi người lái khi xe đang chạy, quay lại để điều khiển phương tiện hoặc bịt mắt xe.

– Lái xe hoặc đường quanh co trong và ngoài thành phố.

– Xe hai bánh sử dụng xe một bánh, và xe ba bánh có bánh xe lăn hai bánh .

– Hai hoặc nhiều xe đi theo nhóm vượt quá giới hạn tốc độ quy định .– – (Theo Nghị định số 100/2019 / ND-CP Điều 6, Đoạn 10 c)

2. Lái xe đạp, xe máy (bao gồm cả xe đạp điện) hoặc các phương tiện cơ bản khác đã phạm tội hoặc vi phạm nhiều lần Thư ký: Đuổi nhau trên đường.

– Đi xe đạp và xe máy trên bánh xe, cưỡi bánh xe đạp hai bánh.

(Điều 8, đoạn 5)

3. Người điều khiển ô tô (bao gồm rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc) và các phương tiện tương tự phải làm như sau (trừ các xe có 10 chỗ) trở lên, Và các hoạt động vận chuyển hành khách bị hạn chế, và các điều kiện sử dụng vượt quá các điều kiện thương mại đã đăng ký, nhưng không quá 20 năm kể từ năm sản xuất, một chiếc xe có dưới 10 chỗ ngồi được sử dụng để vận chuyển hành khách):

– Lái xe lỗi thời đến Nó có thể được sử dụng trong giao thông (xe có thời gian sử dụng được chỉ định).

– Xe điều khiển được sản xuất hoặc lắp ráp vi phạm luật giao thông (bao gồm tất cả các phương tiện nông nghiệp bị đình chỉ giao thông) .

(điểm d (Điều 6, Điều 16))

4. Ô tô (bao gồm cả Người điều khiển rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc) và các phương tiện tương tự có các hành vi sau mà không đăng ký xe hoặc đăng ký xe không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền: số khung hoặc số động cơ của xe bị xóa (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc) và không thể Bằng chứng về nguồn gốc của chiếc xe (không có tài liệu), giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe hoặc tài liệu pháp lý, tài liệu gốc về xe):

– Lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc) –

Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe chưa được cấp, giấy chứng nhận, giấy chứng nhận từ các cơ quan có liên quan hoặc tem an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc) không khớp với khung xe và số động cơ.

(Điểm d, Điều 16, Đoạn 6) -5. Xe máy, người điều khiển xe máy (kể cả xe máy điện), phương tiện tương tự như xe máy và xe máy Để điều khiển xe máy được sản xuất và lắp ráp vi phạm luật giao thông .

(điểm d, Điều 17, đoạn 4) .

6. Người điều khiển xe máy, xe máy (kể cả điện Xe máy), phương tiện tương tự xe máy và phương tiện tương tự xe máy, không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, phải thực hiện các hành động sau: số khung hoặc số động cơ, hoặc Xóa mà không có giấy chứng nhận xuất xứ của xe (không có giấy tờ hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sở hữu), sở hữu phương tiện hoặc tài liệu pháp lý, tài liệu):

– lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn.

– Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe đã bị xóa, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe có số khung hoặc số động cơ không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

(Điều 17, đoạn 4, điểm d)

7. Vận hành máy kéo (bao gồm cả xe kéo), xe đặc biệt được sản xuất, lắp ráp hoặc đại tu vi phạm luật giao thông.

(Điều 19 Điều 3, điểm a) –8. Nếu bạn không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, số khung, số động cơ không chính xác hoặc bị xóa (bao gồm cả rơ moóc), người điều khiển máy kéo (bao gồm rơ moóc) và xe đặc biệt sẽ thực hiện các hành động sau 🙂 Và không có bằng chứng về nguồn gốc của chiếc xe (không có tài liệu, tài liệu hoặc tài liệu chuyển quyền sở hữu xe, tài liệu nguồn hợp pháp của chiếc xe):

– Lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe đã hết hạn (bao gồm cả rơ moóc); – Sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy chứng nhận, con dấu kiểm địnhAn toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc thu hồi, sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe không phù hợp với số khung và số động cơ của xe (bao gồm cả xe kéo).

(Điểm d, Điều 19, khoản 3).

9. Các công ty vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận chuyển. Những người sử dụng phương tiện vận chuyển chất lượng cao và bền bỉ không phải đáp ứng các điều kiện của hình thức đăng ký kinh doanh (trừ xe có 10 chỗ trở lên). Doanh nghiệp vận tải hành khách có thời gian hoạt động vượt quá các điều kiện kinh doanh theo quy định của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng không quá 20 năm kể từ ngày sản xuất và có ít hơn 10 chỗ ngồi trong (công ty vận tải hành khách). – (Điều 28, đoạn 10, điểm d).

10. Chủ sở hữu xe máy, mô tô và xe máy tương tự, ô tô, máy kéo, xe đặc biệt và các phương tiện tương tự cắt, hàn hoặc khắc lại khung xe và số động cơ, thực hiện cắt, hàn hoặc tân trang Xe, và số khung hoặc số động cơ của nó vi phạm luật giao thông.

(Điều 30, đoạn 14, điểm b).

11. Xe đặc biệt, xe đặc biệt có chủ sở hữu đã vượt quá thời hạn hiệu lực và các phương tiện tương tự chở xe .

(điểm b, mục 14, mục 30). Giáo hoàng12. Chủ sở hữu của ô tô, máy kéo, xe đặc biệt, vv chuyển đổi những chiếc xe khác thành xe khách. – (Điều 30 b điểm b, Điều 30) Chủ sở hữu xe máy, xe mô tô và xe máy tương tự, ô tô, máy kéo, xe chuyên dùng và các phương tiện tương tự phải được đăng ký mà không cần phương tiện Thực hiện các hành động sau đây mà không có giấy phép hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền cấp: khớp với khung gầm hoặc số động cơ của xe hoặc bị xóa (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc), nhưng không thể chứng minh nguồn gốc của xe (không có tài liệu, chuyển quyền sở hữu Tài liệu hoặc tài liệu, nguồn hợp pháp của xe):

cho xe không có giấy chứng nhận đăng ký hoặc hết thời hạn hiệu lực; cho phép xe có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời tham gia giao thông ngoài thời gian, tuyến đường hoặc phạm vi quy định.

– Mang theo một chiếc xe có giấy chứng nhận đăng ký xe chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấm, mang một chiếc xe có giấy chứng nhận đăng ký xe lên đường, nhưng nó không khớp với số khung của xe.

– Đối với xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc xe hết hạn, xe có giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời tham gia giao thông ngoài thời gian, tuyến đường và phạm vi quy định.

– xe có giấy chứng nhận đăng ký xe, đóng dấu ” Kiểm tra vùng đệm an toàn và an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe, nhưng nó không được cấp bởi cơ quan chịu trách nhiệm về giao thông, lái xe có giấy chứng nhận đăng ký xe nhưng không phù hợp với số khung của xe (bao gồm rơ moóc và sơ mi rơ moóc) điểm c, Điều 14).

14. Đạp xe, đạp xe, đua xe đạp, thi đua xe kéo (trừ cỏ và gia súc) .

(điểm a, Điều 34, đoạn 4).

15. Sử dụng trái phép xe đua, xe máy, mô tô hoặc xe máy điện. – (Điểm b, Điều 4, Đoạn 3, Điều 34).

16. Xe máy, mô tô, xe giống như xe máy và xe giống như xe máy đã đăng ký trong lĩnh vực kinh tế và thương mại , Khu thương mại đặc biệt dành cho người điều khiển ô tô và các phương tiện cơ giới tương tự, khu kinh tế xuất hiện trở lại ở biên giới quốc tế hoặc các quy định sau đây đã liên tục bị vi phạm:

– Không có tuyên bố rằng phương tiện giao thông đường bộ tạm thời được nhập khẩu để tái xuất không được yêu cầu.

– Không có huy hiệu kiểm soát bắt buộc hoặc có nhưng đã hết hạn hoặc sử dụng logo không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

(Điều 36, khoản 3, mục b).

17. Mang theo các phương tiện chúng tôi thực hiện để lưu thông trên đường sắt. – (Điều 58, đoạn 1) .

Luật sư Fan Hanhua

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365