Khi nào giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng?

Luật sư Pháp lý-Theo Nghị định 123/2015 / Điều 23 Khoản 2 của ND-CP, Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, kết hôn tại một tổ chức nước ngoài đủ điều kiện hoặc cho các mục đích khác (ví dụ: nếu nó được bán Bất động sản, nếu còn độc thân, nó được thông qua, …).

Theo Nghị định số 126/2014 / Điều 28 của ND-CP, người yêu cầu giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân đã nộp một bộ tài liệu cho Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp. Tài liệu bao gồm:

– đưa ra tuyên bố về tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định.

– Một bản sao của một trong những tài liệu chứng minh danh tính, chẳng hạn như chứng minh thư, hộ chiếu gia đình hoặc tài liệu hợp lệ. -Một bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người nộp đơn.

Nếu công dân Việt Nam đã bị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ly hôn, bạn phải nộp giấy xác nhận vào sổ hộ tịch đã được trả ở nước ngoài theo luật Việt Nam.

Trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và lệ phí đầy đủ và hợp lệ, SCP xác minh danh tính và tình trạng hôn nhân của người yêu cầu chứng minh tình trạng hôn nhân, một báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm tra và làm rõ các câu hỏi sẽ được gửi đến hệ thống tư pháp Sở với một bản sao của các tài liệu thành lập.

Trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu đính kèm, Bộ Tư pháp đã gửi hiệu lực của mình đến tài liệu lưu trữ của Ủy ban nhân dân thành phố và gửi cho Ủy ban nhân dân thành phố để thông báo cho người nộp đơn.

Trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được tài liệu, Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân được ký bởi Đại diện tư pháp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân nêu rõ lý do.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365