Tôi có thể xin cấp thẻ ID ở nước ngoài không?

Trả lời: Theo Nghị định số 05/1999 / ND-CP của Chính phủ ngày 3 tháng 2 năm 1999, thẻ căn cước công cộng là “thẻ căn cước công dân” do sở cảnh sát có thẩm quyền cấp. Quyền chứng minh các đặc điểm cụ thể và nội dung cơ bản của công dân của từng nhóm tuổi theo quy định của pháp luật để đảm bảo rằng các quyền và nghĩa vụ của công dân trong suốt chuyến đi và giao dịch của họ được thực thi đúng. Mục tiêu của thẻ căn cước là “công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên và sống trên lãnh thổ Việt Nam”. Những người này có nghĩa vụ phải đến đồn cảnh sát để đăng ký thường trú và làm thủ tục cấp chứng minh thư. Chi nhánh nước ngoài của Việt Nam ở nước ngoài không có quyền cấp chứng minh nhân dân .

Phạm Thanh Bình Công ty luật Hồng Hà, luật sư số 8, Thành phố Danneng, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365