Sửa tên sai trong sổ đỏ

Luật sư trả lời

Theo quy định tại Điều 106 khoản a khoản 1 Luật Đất đai năm 2013, cơ quan cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây nhưng có sai sót: sai hoặc thiếu thông tin về tên, pháp lý. Giấy tờ, danh tính, địa chỉ của người sử dụng đất, địa chỉ của chủ sở hữu đất và giấy tờ hợp pháp hoặc giấy tờ tùy thân khi được cấp giấy chứng nhận cá nhân. Điều 86 Khoản 1 Nghị định số 43/2014 ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Đất đai, đồng thời hướng dẫn thủ tục đính chính, cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng như sau : Người sử dụng đất, chủ sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng, nếu sai nội dung thì đến cơ quan đăng ký đất đai để chỉnh sửa.

Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất thì đất liền kề với chủ sở hữu tài sản, chủ sử dụng đất, chủ sử dụng đất phải có đơn yêu cầu đính chính. -Căn cứ “Quy định của Bộ Tài nguyên” số 24/5/2014 ngày 19/5/2014, Điều 10, Điều 3 về môi trường về hồ sơ địa chính: trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình. Yêu cầu được gửi trong quá trình sửa đổi, bao gồm: nếu người sử dụng đất, chủ nhà phát hiện có sai sót trong giấy chứng nhận đã cấp, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình thì sửa lại; giấy chứng nhận gốc đã cấp.

Do đó, nếu sổ đỏ thì Nếu sai tên đệm thì nộp lại Sổ đỏ (bản chính) và yêu cầu đính chính cho cơ quan đăng ký đất đai nơi có đất để đính chính. Thông tin .

Pan Shangping, luật sư của Công ty Luật Baoyugao Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365