Quyền của cha mẹ khi chia thừa kế của con cái

Mẹ bạn đã qua đời nên theo quy định của pháp luật, phần tài sản của mẹ bạn phải được chia cho ông bà nội bạn (nếu còn sống), bố và 5 anh chị em. .

Tại Điều 633, khoản 1 Bộ luật Dân sự, “thời điểm thừa kế là thời điểm chủ sở hữu tài sản chết”. Điều 645 cũng quy định: “Thời hiệu khởi kiện người thừa kế yêu cầu chia tài sản là 10 năm, kể từ ngày thừa kế.” Nếu bạn chết thì anh chị em bạn có quyền chia di sản thừa kế do mẹ bạn để lại theo quy định của pháp luật. Anh trai bạn có thể thỏa thuận để người thừa kế thứ nhất của mẹ bạn được chia tài sản hoặc khởi kiện yêu cầu tòa án chia tài sản.

Tuy nhiên, vì lý do an toàn cho người hôn phối còn sống, Điều 686 và Điều 31, khoản 3 của “Luật Hôn nhân và Gia đình” quy định những hạn chế sau đây đối với việc phân chia quyền thừa kế: nếu quyền thừa kế được yêu cầu. Việc phân chia ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của vợ, chồng, gia đình còn sống thì người còn sống có quyền yêu cầu Toà án xác định phần di sản thừa kế mà người thừa kế được hưởng nhưng chưa chia. Trong một thời hạn nhất định, không quá 3 năm, kể từ ngày bắt đầu nhận thừa kế.

Nếu quá thời hạn do tòa án ấn định hoặc người còn sống kết hôn với người khác thì việc chuyển nhượng cho người thừa kế khác có quyền yêu cầu tòa án chia thừa kế.

Tại Điều 12 Nghị định số 70/2001 / NĐ-CP ngày 03/10/2001 quy định chi tiết việc thi hành “Luật Hôn nhân và Gia đình” và chỉ rõ: “… nếu thừa kế Bộ phận, những người sống sót và gia đình của họ sẽ không thể duy trì cuộc sống bình thường do không có nơi ở và thiệt hại về tài sản sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của những người còn sống và gia đình họ. Vì vậy, khi việc phân chia tài sản của mẹ bạn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của bạn, anh trai bạn yêu cầu Quyền chia di sản thừa kế sẽ bị hạn chế trong thời hạn tối đa là 3 năm, bố bạn và gia đình bạn và bố bạn không yêu cầu Tòa án giải quyết, do đó, kể từ khi mẹ bạn mất, kể cả khi bố bạn còn sống thì anh trai bạn có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản cho mình. Tuy nhiên, nếu việc chia tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bố bạn thì có quyền yêu cầu Tòa án xác định người thừa kế được hưởng phần tài sản chưa được chia trong thời hạn tối đa là 3 năm. Sau khi hết thời hạn ba năm hoặc bố bạn và Sau khi người khác kết hôn thì anh trai bạn có quyền nộp đơn yêu cầu tòa án chia phần di sản của mẹ bạn là tài sản chung của hai người.

Thạc sĩ, Luật sư Fan Qingping Công ty Luật Baeng Gao, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365