Từ năm 2021, khám bệnh trái tuyến có được hưởng BHYT không?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 22 Khoản 3 Luật Bảo hiểm y tế, kể từ ngày 01/01/2021, người có thẻ bảo hiểm y tế không xuất trình thông tin khám bệnh, chữa bệnh đúng với nhân thân. Được thanh toán BHYT theo mức quy định theo mức sau:

– Bệnh viện tuyến trung ương: 40% chi phí điều trị nội trú .—— Bệnh viện tuyến tỉnh: 100% chi phí điều trị nội trú (hiện nay là 60%) .– — Tại bệnh viện khu vực: 100% chi phí khám chữa bệnh.

Đối với gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, gia đình có thành viên tham gia BHYT sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Hoàn cảnh kinh tế; người tham gia BHYT sinh sống tại thành phố trực thuộc trung ương, huyện đảo trên đảo nếu việc tự khám bệnh, chữa bệnh không đạt yêu cầu thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện khu vực. Anh ấy nằm viện ở các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương theo mức hưởng theo quy định.

Theo quy định tại Điều 22 khoản 1 của Luật này, mức thanh toán phí khám bệnh, chữa bệnh được tính như sau: ——100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ——- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan Và quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, học viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; công nhân mật mã có thu nhập như chiến sĩ; học viên mật mã có quyền Về chế độ, chính sách sĩ quan, công an hưởng quyền, chính sách.

– Người có công với cách mạng, cựu chiến binh .—— Trẻ em dưới 6 tuổi .—— Người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

– Thành viên gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội kém; người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người sống ở thành phố trực thuộc trung ương, huyện đảo trên đảo.

– Cha mẹ của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng người không công nuôi dưỡng.

– Nếu chi phí khám chữa bệnh thấp hơn chi phí nhà nước quy định và chi phí khám chữa bệnh của xã.

– Mức lương cơ sở của người bệnh tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên và có thời gian thanh toán khi khám bệnh, chữa bệnh trên 6 tháng, trừ trường hợp tuyến khám bệnh, chữa bệnh không cao. 95% chi phí khám, chữa bệnh

– lương hưu hàng tháng hoặc mất khả năng lao động .—— Thân nhân có công với cách mạng (không bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, giáo viên dạy con Con; người có công dạy dỗ thầy.)

– Một người trong một gia đình gần như nghèo. -80% chi phí khám sức khỏe cho các đối tượng khác .—— Luật sư Đoàn Luật sư TP.HCM, TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365