Người lao động nhận được bao nhiêu tiền bồi thường khi bị sa thải trái luật?

Tư vấn luật sư-Theo quy định tại Điều 42 (48) Luật Lao động năm 2012, công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật với người lao động phải thực hiện các nghĩa vụ sau: -1. Hợp đồng lao động của người lao động phải được khôi phục theo hợp đồng đã giao kết và theo hợp đồng lao động, Người lao động được trả ít nhất hai tháng tiền lương, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vào những ngày họ không làm việc. – 2. Nếu người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường tại điểm 1 nêu trên, công ty còn phải trả tiền thôi việc cho người lao động.

– Công ty có trách nhiệm bồi thường. Người lao động làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên được trợ cấp nửa tháng lương hàng năm.

– Thời giờ làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng số giờ làm việc của người lao động. Người lao động thực tế làm việc cho công ty trừ đi thời gian người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Luật an sinh xã hội và thời gian công ty đóng trợ cấp.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của người lao động trong sáu tháng trước khi nghỉ việc theo quy định của hợp đồng lao động.

3. Công ty không muốn theo đuổi người lao động, và người lao động chấp nhận khoản bồi thường quy định tại điểm 1 và điểm 2 ở trên, và hai bên cũng đồng ý bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng hai tháng lương. . Chấm dứt hợp đồng lao động theo hợp đồng lao động.

4. Nếu trong hợp đồng lao động không ghi rõ vị trí, công việc mà người lao động vẫn muốn làm việc, trừ mức bồi thường quy định tại Mục 1 nêu trên, hai bên thương lượng để sửa đổi, hoàn thiện hợp đồng. -5. Nếu vi phạm thời hạn báo trước, người lao động sẽ được trả một khoản tiền tương đương với tiền lương của mình trong vòng vài ngày mà không cần báo trước.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365