Những công ty nào sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế thu nhập năm 2021?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế Doanh nghiệp 2008 và Điều 75 Khoản 4 Điểm b Luật Đầu tư năm 2020 thì các trường hợp sau sẽ được nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 01/01/2021. Về miễn thuế, giảm thuế doanh nghiệp:

1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghệ cao ở địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn; thành lập mới khi dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Các công ty đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của quốc gia và sản xuất các sản phẩm phần mềm; các công ty mới thành lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được miễn thuế với thời hạn hiệu lực dài nhất Trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp, không quá 9 năm tiếp theo.

2. Đối với các dự án đầu tư có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế, xã hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định thực hiện miễn thuế tối đa 6 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong thời hạn 13 năm. Tiếp tục .. 3. Tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, công ty mới thành lập thuộc dự án đầu tư được miễn thuế tối đa 2 năm, giảm đến 50% số thuế phải nộp. Bốn năm. — Thời gian miễn thuế, giảm thuế nêu trên bắt đầu từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. Nếu công ty không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu kinh doanh thì thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ bắt đầu từ năm thứ tư kể từ năm đầu tiên có doanh thu.

Do đó, phù hợp với các quy định hiện hành, “Luật Đầu tư năm 2020” (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) đã bổ sung thêm các trường hợp miễn thuế và ưu đãi doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư có ảnh hưởng. Rất thích hợp để phát triển kinh tế xã hội. Bao gồm:

– Dự án đầu tư vào cơ sở mới (bao gồm cả dự án mở rộng cơ sở mới), trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm R&D có tổng vốn đầu tư từ 3 nghìn tỷ đồng trở lên và thanh toán ít nhất 1 lần trong vòng 3 năm sau khi đầu tư Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nghìn tỷ đồng hoặc ngày chấp thuận chủ trương đầu tư; Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia .—— Đặc biệt ưu đãi đầu tư đối với cơ quan đặc thù và các dự án đầu tư chuyên nghiệp với vốn đầu tư từ 300.000 Tỷ đồng trở lên và thanh toán tối thiểu 10 nghìn tỷ đồng trong thời hạn 3 năm Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư-Luật sư Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365