Bán nhà thua lỗ và đóng thuế thu nhập?

Nếu bán lại căn nhà bị lỗ vốn nói trên tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? – Luật sư tư vấn – Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC thì đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản nói chung phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là bán căn hộ chung cư. Thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng (chuyển nhượng có lãi hay bị lỗ). Giá chuyển nhượng tài sản được xác định như sau: Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không chiếm dụng đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. – Trường hợp giá trong hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng áp dụng theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Khi chuyển nhượng .

– Đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất có liên quan đến công trình trên đất (bao gồm cả nhà và công trình hình thành trong tương lai) là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Khi chuyển nhượng .—— Trường hợp giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá đất hoặc giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do chính quyền cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Được xác định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chuyển nhượng nhà ở Đối với đất, nhà có đất, hạ tầng, công trình thì giá trị tính theo lệ phí trước bạ nhà ở do UBND tỉnh quy định, được xác định theo giá tính toán. Nếu Ủy ban nhân dân tỉnh không có quy định về cách tính lệ phí trước bạ nhà ở thì quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà ở, quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn tài sản cố định và giá trị còn lại thực tế của tài sản cố định.

Công việc xây dựng hình thành trong tương lai, bao gồm cả giá chuyển nhượng Không có nghĩa là giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng nhỏ hơn tỷ lệ giữa tích số vốn góp và tổng giá trị hợp đồng trên giá thành. Giá đất Để tính lệ phí trước bạ đối với các công trình do UBND tỉnh quy định, giá chuyển nhượng được xác định bằng tỷ lệ giữa giá ủy quyền nhân với tổng mức đầu tư và tổng giá trị hợp đồng. Trường hợp UBND tỉnh chưa tiếp nhận thì điều chỉnh đơn giá theo suất đầu tư xây dựng, đối với dự án do Bộ Xây dựng công bố thì áp dụng khi chuyển nhượng, chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước là giá ghi trong hợp đồng khi chuyển nhượng quyền thuê đất. — Trường hợp đơn giá của hợp đồng phụ thấp hơn đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh xác định tại thời điểm cho thuê lại thì Ủy ban nhân dân tỉnh xác định giá thuê lại theo giá tại thời điểm cho thuê lại.

Do đó, việc bán nhà bị lỗ so với giá mua sẽ luôn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Gấp đôi theo quy định trên; trừ trường hợp được miễn thuế TNCN theo Điều 3 khoản 1 mục a, b Thông tư 111/2013 / TT-BTC, cụ thể:

– chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ , Mẹ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi; cha dượng, mẹ kế và con riêng, mẹ kế với con riêng; ông, bà với cháu; ông, bà với cháu; anh, chị, em ruột.

– Nếu chuyển nhượng Tại Việt Nam chỉ có một căn nhà, sau đó chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân .—— Luật sư, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365