Tôi có thể bán vàng miếng ở đâu?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 24/2012 / NĐ-CP, tổ chức, cá nhân chỉ được mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng, công ty ngân hàng. Nhà nước đã cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Do đó, bạn không được phép bán vàng miếng tại các tiệm vàng chưa đủ điều kiện mua, bán vàng miếng. -Để đảm bảo việc bán vàng miếng hợp pháp, bạn phải bán ở những nơi được Ngân hàng Quốc gia cho phép (dựa trên danh sách do Ngân hàng Quốc gia công bố; hoặc yêu cầu họ cung cấp giấy phép được phép. Trước khi bán, bạn hãy mua và bán vàng miếng). ..) .

Nếu mua bán vàng miếng vi phạm quy định trên sẽ bị phạt cảnh cáo, nếu tái phạm hoặc tái phạm thì xử lý theo Nghị định số 88/2019 / NĐ-CP Điều 24 Khoản 2a Theo quy định bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Được phép mua bán vàng trang sức như nhẫn, hoa tai, dây chuyền, mặt dây chuyền trong tiệm vàng mà không bị coi là vi phạm các quy định trên.

Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365