Tôi có thể bán vàng miếng ở đâu?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 24/2012 / NĐ-CP, tổ chức, cá nhân chỉ được mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng, công ty ngân hàng. Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng.

Do đó, bạn không được phép bán vàng miếng tại các tiệm vàng chưa được phép mua bán vàng miếng. -Để đảm bảo việc bán vàng miếng hợp pháp, bạn phải bán ở những nơi được Ngân hàng Quốc gia cho phép (theo danh sách do Ngân hàng Quốc gia công bố; hoặc yêu cầu họ cung cấp giấy phép được phép. Trước khi bán, bạn hãy mua bán vàng miếng. ..).

Nếu mua bán vàng miếng vi phạm quy định trên sẽ bị phạt cảnh cáo, nếu tái phạm hoặc tái phạm sẽ bị phạt 10 triệu đồng theo quy định tại Điều 24a Khoản 2a / NĐ-CP Nghị định 88/2019 Phạt tiền đến 20 triệu đồng Việt Nam. Được phép mua bán vàng như nhẫn, hoa tai, dây chuyền, mặt dây chuyền trong tiệm vàng mà không bị coi là vi phạm các quy định trên.

Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365