Bán nhà lỗ thì có phải nộp thuế thu nhập không?

Nếu tôi bán lại căn nhà nói trên bị lỗ vốn thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? – Luật sư tư vấn – Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 92/2015 / TT-BTC, nếu chuyển nhượng bất động sản thì việc bán căn hộ nói riêng phải chịu thuế thu nhập cá nhân là 2% trên giá bán (không phân biệt có thu Lợi nhuận hoặc lỗ). Giá chuyển nhượng tài sản được xác định như sau: Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất không sử dụng đất để xây dựng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. – Trường hợp không ghi giá hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng do Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm chuyển nhượng xác định theo bảng giá đất. .

– Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai) có liên quan đến đất xây dựng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Khi chuyển nhượng .—— Trường hợp giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá đất hoặc giá đất trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do chính quyền cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Khi chuyển nhượng phù hợp với quy định của Luật đất đai.

Chuyển nhượng nhà ở Đối với đất, nhà có đất thì giá trị cơ sở hạ tầng, công trình được xác định theo giá đất. Tính lệ phí trước bạ nhà đất do UBND tỉnh quy định. Nếu UBND tỉnh không có quy định về cách tính lệ phí trước bạ nhà ở thì Bộ Xây dựng có quy định về phân hạng nhà ở, quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn tài sản cố định, giá trị còn lại thực tế của nhà, công trình.

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai, giá chuyển nhượng không thể hiện giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng nhỏ hơn tỷ lệ phần vốn góp trên tổng giá trị hợp đồng nhân với giá và giá đất để tính lệ phí trước bạ đối với công trình do UBND tỉnh quy định, Giá chuyển nhượng được xác định bằng tỷ lệ giữa giá hoa hồng nhân với tổng giá trị hợp đồng. Trường hợp chưa nhận được thông báo của UBND tỉnh thì áp dụng đơn giá theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố áp dụng khi chuyển nhượng .—— Quyền chuyển nhượng đất, thuê mặt nước là giá quy định tại hợp đồng khi chuyển nhượng quyền thuê. Đất hoặc nước.

Trường hợp đơn giá cho thuê lại trong hợp đồng thấp hơn đơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh xác định tại thời điểm cho thuê lại thì Ủy ban nhân dân tỉnh xác định giá tại thời điểm cho thuê lại theo bảng giá xác định. Gấp đôi theo quy định trên; trừ trường hợp được miễn thuế TNCN theo Điều 3 Khoản 1 Mục a, b Thông tư 111/2013 / TT-BTC, cụ thể:

– chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ , Mẹ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi; cha dượng, mẹ kế và con riêng, mẹ kế với con riêng; ông, bà với cháu; ông, bà với cháu; anh, chị, em ruột.

– Nếu chuyển nhượng Ở Việt Nam chỉ có một căn nhà, sau đó chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến đất ở của cá nhân.

Luật sư, Hội Luật gia TP.HCM, TP.

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365