Bạn có cần đợi thư chấp nhận của trường đại học để đăng ký không?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 5 (1) Thông báo số 148/2018 / TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng, các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ bao gồm: Đào tạo đại học toàn thời gian nên được đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, và bằng tốt nghiệp đại học toàn thời gian nên được nhận trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. -Trường hợp của bạn, chưa có giấy báo nhập học, hoặc chưa làm thủ tục nhập học nhưng có văn bản gọi nhập ngũ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo quy định tại Nghị định số 27/2016 / Điều 8 của NĐ-CP ngày 6/4/2016 thì hạ sĩ quan, quân nhân thôi việc khi được đào tạo, học nghề, tái hòa nhập nghề nghiệp, học tập, đi học thì thuộc Học sinh các trường dạy nghề và cơ sở giáo dục đại học có quyền bảo lưu điểm và được nhận vào học tại các trường này.

Theo quy định này, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và thôi việc, điểm của bạn sẽ được bảo lưu và được nhận vào một trường đại học có giấy báo nhập học.

Công ty Luật Fan Guobao, Hà Nội

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365