Thủ tục cấp giấy đỏ cho đất nước

Luật sư tư vấn pháp luật

Theo quy định tại Điều 1, Điều 211 quy định về “tài sản chung của cộng đồng” trong Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “Tài sản chung của cộng đồng là tài sản của dòng tộc, thôn, buôn, làng, buôn, làng, phum. , Sóc, cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng dân cư khác, liên quan đến hàng hóa được cấu thành theo phong tục, do các thành viên trong cộng đồng cung cấp, cung cấp chung hoặc cung cấp từ các nguồn khác theo quy định của pháp luật, “nhằm thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.”

Gia đình Nguồn nhà thờ miễn phí cho các thành viên. Nhà công vụ từ lâu được dùng làm nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên; đồng thời là sự đóng góp của các thành viên nhằm xác lập lợi ích chung của dòng tộc và cùng quản lý, sử dụng làm nơi thờ tự theo phong tục .—— ” Luật đất đai 2013 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác của nhà thờ tự Điều 100, Điều 5 quy định: “Cơ cấu các khu dân cư sử dụng đất như nhà công vụ, đình, miếu. Đường đi, nhà ở, nhà thờ, đất nông nghiệp được chỉ định thuộc khoản 3 Điều 131 của luật này và đất đai. Đất không có tranh chấp thì được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. Đất đai gắn bó. “.

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ngôi nhà của chính mình, bạn phải thực hiện các thủ tục cụ thể sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Chi cục quản lý khu vực trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi có tài sản. Hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác theo Mẫu số 04a / ĐK năm 2013 Trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2010 (nếu có).

Văn bản đoàn tụ dòng họ ủy quyền cho các thành viên làm thủ tục tại bưu điện có chữ ký của bưu điện.

Hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính như Nộp thuế đầu vào, nhận quyền sử dụng đất; các giấy tờ liên quan đến miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và bất động sản gắn liền (nếu có).

Bước 2: Chi nhánh đăng ký đất đai nộp hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ tài chính Người nộp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thời gian: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 40 ngày đối với các thành phố trực thuộc trung ương miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn – theo quy Điều 2 Quy định tại Điều 40. Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP. – Luật sư Công ty Luật Nguyễn Nguyên Thiên Mã

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365