Các quy định về tiền lương theo luật mới

Đầu tiên, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động dựa trên mức lương đã thỏa thuận, năng suất và chất lượng công việc. Vì vậy, khi người lao động làm việc để mang lại giá trị cao cho người sử dụng lao động thì họ nên được trả lương tương ứng với mức lương mà họ đã đóng góp. Mặt khác, hiệu quả làm việc của nhân viên không cao, lương sẽ rất thấp.

Thứ hai, tiền lương quy định trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động là đồng Việt Nam và người lao động nước ngoài tại Việt Nam được

Thứ ba, khi trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo về mức lương cho người lao động và Ghi rõ tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, nội dung và số tiền được khấu trừ (nếu có).

Thứ tư, việc trả lương vào tài khoản cá nhân của người lao động là tại ngân hàng và người sử dụng lao động phải trả các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển lương.

So với Luật Lao động 2012, đây là 4 quy định mới của Luật Lao động năm 2019. Luật mới quy định người sử dụng lao động phải trả các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản và trả lương (có lợi cho người lao động). Luật Lao động 2012 chỉ quy định khi trả lương qua tài khoản ngân hàng, người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về chi phí mở và duy trì tài khoản. Fancheng Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365