Từ năm 2021, xây nhà trên đất “trôi nổi”?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 94 Khoản 5 Luật Xây dựng 2014 thì các dự án, nhà ở riêng lẻ tại khu vực này phải có quy hoạch, kế hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện không cấp giấy phép xây dựng mới định kỳ mà chỉ cấp giấy phép xây dựng định kỳ đối với trường hợp sửa chữa hoặc chỉ cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở, không được phép xây dựng mới.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 1 Khoản 33 của “Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020” (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021), ba năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất. Trong năm đó, các cơ quan nhà nước có liên quan chưa có quyết định, cũng như chưa xét duyệt chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công bố công khai trên địa bàn, không điều chỉnh, hủy bỏ. Hủy bỏ hoặc điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất có quyền xin phép xây dựng trong thời hạn quy định. — Do đó, kể từ ngày 1/1/2021, nếu đất của bạn vẫn đang phát triển nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa thu được đất để thực hiện dự án (thường gọi là “quy hoạch treo”) thì bạn có quyền xin phép xây dựng. Giấy phép xây dựng ngôi nhà.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

nhà cái bet365 có uy tín không?_ đăng ký bet365_tỷ lệ cược bet365